Кафедранын ишмердүүлүгү

2019-жылдын 26-ноябрында кафедрада тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго Окуу бөлүмүнүн башчысы, Билим берүүнүн сапатын камсыздоо башкармалыгынын башчысы, мектептин мугалимдери, университеттин бүтүрүүчүлөрү, кафедралардын кафедра башчылары, мектептин окуучулары жана студенттердин ата-энелери катышышты.

Физика адистигинин студенттери кызыктуу эксперименттерди көргөзүштү.

2019-жылдын 30-ноябрында бүтүрүүчү курстардын кесиптик-профилдик практикаларын жыйынтыктоо конференциясы болуп өттү.

2019-жылдын 16-декабрында кафедранын ага окутуучусу Ыдырысова Д.К. информатика сабагы боюнча Педагогика факультетинин 1-курстар арасында «Шайыр тапкычтар клубун» өткөрдү.