Табигый- илимдик дисциплиналар кафедрасы

Билим менен куралданган адам — жеңилбес.

(М. Горький)

Химия жана биология адистиктери 1999-жылы ачылып, ошол жылдан бүгүнкү күнгө чейин Республикага керектүү жогорку билимге ээ болгон химик, биолог окутуучуларды жана мугалимдерди даярдайт. Химик жана биология адистигинде ээ болгондор мугалимдик кесиптен сырткары: илим изилдөө институттарында, жогорку окуу жайларда, экологиялык багыттагы иштерде, ооруканалардагы ооруунун диагноздорун аныктоочу биохимиялык лабораторияда, санэпидемиялык жана ветеринариялык кызматтагы анализди жүргүзүүчү лабораторияда иштей алышат, өзгөчө, химия адистигин бүткөндөр кийинки убактарда бажы (таможня) кызматында иштей башташты. Себеби, кандай гана продукт- материал болбосун химиялык анализден өтмөйүнчө пайдаланууга уруксат берилбейт.

Кафедра башчысы; биология илимдеринин кандидаты

Ибраева Назгуль Илиязовна

Бакалавр: Химия

Профили: Химия мугалими

Окуунун формасы: күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ-110балл, кошумча химия 60тан жогору

Контрактык негизде: окууга төлөм Күндүзгү:1-курс-21 000,2-курс-23 100, 3-курс-23 520, 4-курс-24 150.

Дистанттык: 1-курс-19 000,2-курс-20 900, 3-курс-21 280,4-курс- 21 850,5-курс-18 170.

Аккредитация 2025-жыл

Бюджеттик орун 7

Перспективасы:

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Билим берүү мекелерде, илим изилдөө институтунда

Кошумча маалымат алуу: Ибраева Назгуль Илиязовна-0700 083 570, кафедра башчысы, nasgul123@mail.ru

Бакалавр: Биология

Профили: Биология мугалими

Окуунун формасы күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ-110балл, кошумча биолгия 60тан жогору

Контрактык негизде: окууга төлөм Күндүзгү:1-курс-21 000,2-курс-23 100, 3-курс-23 520, 4-курс-24 150.

Дистанттык: 1-курс-19 000,2-курс-20 900, 3-курс-21 280,4-курс- 21 850,5-курс-18 170.

Аккредитация 2025-жыл

Бюджеттик орун 8

Перспективасы: кошумча гүл өстүрүү жана жемиш өстүрүү боюнча сертификаттарды алат

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Билим берүү мекелерде, илим изилдөө институтунда

Кошумча маалымат алуу: Ибраева Назгуль Илиязовна-0700 083 570, кафедра башчысы, nasgul123@mail.ru