Немец тили жана маданияты борбору

Германиянын элчилиги менен биргеликте Нарын мамлекеттик университетинин Эл аралык байланыштар бөлүмүнүн демилгеси менен 2010-жылы 18-ноябрда ачылды.

Студенттерге ар жума сайын волонтер тарабынан семинарлар өткөрулуп, «Немец клубу» өз ишмердуулугун жогорулутуу максатында Германиянын маданиятын, тилин, дилин үйрөтөт.

«ДААД» программасынын негизинде Филология факультетинин Немис тили адистигинин 2 студенти (2 курс) Германия мамлекетине 1 айлык билимин жогорулатуу курсуна жолдомо алышты.

Борбордо эмгектенип жаткан окутуучулар «Гёте» институту тарабынан жыл сайын уюштурулуучу съездге катышып өздүк билимдерин жогорулатып турушат.

Германия өкүлчүлүгү жана «Гёте» институту тарабынан борбор 450дөн ашуун окуу китептери CDдисктери менен камсыз кылынган.

Немис тили борборунун натыйжалуу иш чаралары.

Немис тили борбору ачылгандан баштап азыркы учурга чейин Немис тилинин посольствосу жана Бишкектеги Гете институт менен тыгыз байланышта иш алып барууда. Борбор буга чейин жазаган натыйжалуу иш чаралары болуп:

  • Нарын мамлекеттик университетинин немис тили борборунун жеке аудиториясы жана кабинетинин жазалуусу жана жаны столдор, стулдар, доска, шкаф менен камсыз болушту.
  • Студенттерине ылайыктуу окуу куралдар, китептер, дисктер менен камсыз болду.
  • Борбордун мугалимдери Гете институт тарабынан Германия мамлекетине стажировкага барып өтүп келүүсү.
  • Студентер ДААД программасы менен Германияга барып келүүсү
  • Студенттерди жайкы мектеп программаларына катыштыруу.