Вернуться к Билим берүү

Окуу башкармалыгы

Касымова Гүлжамал Абдиловна — педагогика илимдеринин кандидаты

окуу башкармалыгынын башчысы

Окуу башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан берилген лицензиянын негизинде, билим берүү программаларын ишке ашыруу (реализация) боюнча окуу процессин уюштурууну жана башкарууну камсыздоо боюнча НМУнун структуралык бөлүмү болуп эсептелет.

Окуу башкармалыгы НМУдагы структуралык өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгында 2008-жылы уюшулган. Уюшулгандан бери окуу бөлүмүн биология илимдеринин кандидаты Т. Атанаев, филология илимдеринин кандидаты А. Чолпонбаев, техника илимдеринин кандидаты К. Дюшекеев жана педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Д. Ажыбаев жетектеп келишкен. Азыркы учурда окуу башкармалыгын педагогика илимдеринин кандидаты, доц.м.а. Г. Касымова жетектейт.

Окуу башкармалагынын негизги максаттары катары окуу процессин салттык жана кредиттик технологиянын негизинде окуу процесин уюштуруу, аны координациялоо жана факультеттердин, кафедралардын окуу ишмердүүлүгүн эффективдүү уюштурулушун көзөмөлдөө болуп эсептелет. Бөлүм төмөндөгүдөй багыттар боюнча иштерди алып барат:

  • окуу процессин уюштуруу боюнча нормативдик документтерди иштеп чыгуу жана камсыздоо;
  • окуу процессин пландоо, уюштуруу, контролдоо жана анализдөө;
  • кафедралар, факультеттер менен биргеликте окуу пландарын, окуу процессин уюштуруу боюнча нормативдик документтерди иштеп чыгуу;
  • окуу процесси жана билим берүү программаларын ишке ашыруу боюнча отчетторду түзүү;
  • университеттин профессордук-окутуучулук курамынын окуу жүктөмдөрүн пландоону жана алардын факт жүзүндө аткарылышын көзөмөлдөө;
  • факультет, кафедралар менен биргеликте студенттердин жетишүүсүн каттоо жана анализдөө, мониторинг жүргүзүү жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча иш чараларды иштеп чыгуу;
  • маалыматтык технологияларды окуу процессине киргизүү;
  • студенттердин кыймылына байланышкан документтерди өз убагында жана туура түзүү;
  • билим берүү программалары боюнча лицензия алуу, аттестациядан (аккредитация) өткөрүү боюнча документацияларды даярдоодогу иш аракеттерди уюштуруу
  • мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияны өткөрүү жана даярдык көрүү боюнча керектүү документацияларды кафедра, факультеттер менен биргеликте даярдоо.

Окуу башкармалыгынын структурасы жана курамы:

-окуу бөлүмү

Усубалиева Жылдыз Жекиновна — башкы адис;

Оморова Айнура Шекеновна — жетектөөчү адис;

Молдогазиева Элена Текшербековна — жетектөөчү адис;

студенттик кадрлар бөлүмү

Абдрахманова Жылдыз Кыдыргычовна — бөлүмдүн башчысы;

Асырканова Динара Мукашевна — бөлүмдүн инспектору;

Ыбышова Айзаада Майрамбековна- архивариус;

-маалыматтык технологиялар бөлүмү

Турдиев Бексултан — бөлүм башчысы;

Мамыткулов Акылбек Ырысбекович — инженер программисти.

Маалыматтык технологиялар бөлүмү

Турдиев Бексултан Мурзаалиевич — бөлүмдүн башчысы; Максаты, аткарылуучу маселелери жана ишмердигинин багыттары: Окуу процессинин сапатын жогорулатууда жана анын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында окутуунун техникалык каражаттары менен камсыз кылуу жана функционалдык ишти жүргүзүү технологиясын өркүндөтүү жана жабдыктарды модернизациялоо боюнча сунуштарды даярдайт. Керектүү жабдыктарды сатып алуу үчүн техникалык тапшырмаларды даярдайт, өзүнүн ишмердүүлүгүнүн багыттары боюнча ар кандай иштерди өткөрүү жана кызмат …

Окуу бөлүмү

Усубалиева Жылдыз Жекиновна — башкы адис; Окуу бөлүмү университеттин бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнө методикалык жардам көрсөтөт жана анын негизги ишмердигинин багыты төмөнкүлөр: Окуу процессин усулдук камсыз кылуу боюнча иш-кагаздарынын жүргүзүлүшүн уюштуруу; Окуу жүгүртмөлөрүнүн түзүлүшүн жана аудиториялык фондду эффективдүү колдонулушун координациялоо; Окуу процессиндеги студенттердин ишинин үлүшүн жогорулатуу менен уюштуруу боюнча окуу процессин пландоо үчүн убакыттын ченемдерин аныктоо; Билим …

Студенттик кадрлар бөлүмү

Абдрахманова Жылдыз Кыдыргычовна — бөлүмдүн башчысы; Студенттик кадрлар бөлүмү 1997- жылы негизделген. Студенттик кадрлар бөлүмү Окуу башкармалыгынын бир бөлүмү болуп саналат. Бөлүмдө бөлүм башчы Ж.К.Абдыракманова, ага инспектор Д. Асырканова жана архивариус А. Ыбышова эмгектенет. Окутуунун бардык формаларындагы студенттердин өздүк көктөмөлөрүн жүргүзөт, бардык категориядагы студенттердин персоналдык, статистикалык эсебин жана студенттердин контингентинин кыймылы боюнча буйруктарды өз убагында жана туура …