Окуу башкармалыгы

Касымова Гүлжамал Абдиловна — педагогика илимдеринин кандидаты

окуу бөлүмүнүн башчысы

Окуу бөлүмү, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан берилген лицензиянын негизинде, билим берүү программаларын ишке ашыруу (реализация) боюнча окуу процессин уюштурууну жана башкарууну камсыздоо боюнча НМУнун структуралык бөлүмү болуп эсептелет.

Окуу бөлүмү НМУдагы структуралык өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгында 2008-жылы уюшулган. Уюшулгандан бери окуу бөлүмүн биология илимдеринин кандидаты Т. Атанаев, филология илимдеринин кандидаты А. Чолпонбаев жана техника илимдеринин кандидаты К. Дюшекеев жетектеп келишкен. Азыркы учурда окуу бөлүмүн педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Д. Ажыбаев жетектейт.

Окуу бөлүмүнүн негизги максаттары катары окуу процессин салттык жана кредиттик технологиянын негизинде окуу процесин уюштуруу, аны координациялоо жана факультеттердин, кафедралардын окуу ишмердүүлүгүн эффективдүү уюштурулушун көзөмөлдөө болуп эсептелет. Бөлүм төмөндөгүдөй багыттар боюнча иштерди алып барат:

  • окуу процессин уюштуруу боюнча нормативдик документтерди иштеп чыгуу жана камсыздоо;
  • окуу процессин пландоо, уюштуруу, контролдоо жана анализдөө;
  • кафедралар, факультеттер менен биргеликте окуу пландарын, окуу процессин уюштуруу боюнча нормативдик документтерди иштеп чыгуу;
  • окуу процесси жана билим берүү программаларын ишке ашыруу боюнча отчетторду түзүү;
  • университеттин профессордук-окутуучулук курамынын окуу жүктөмдөрүн пландоону жана алардын факт жүзүндө аткарылышын көзөмөлдөө;
  • факультет, кафедралар менен биргеликте студенттердин жетишүүсүн каттоо жана анализдөө, мониторинг жүргүзүү жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча иш чараларды иштеп чыгуу;
  • маалыматтык технологияларды окуу процессине киргизүү;
  • студенттердин кыймылына байланышкан документтерди өз убагында жана туура түзүү;
  • билим берүү программалары боюнча лицензия алуу, аттестациядан (аккредитация) өткөрүү боюнча документацияларды даярдоодогу иш аракеттерди уюштуруу
  • мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияны өткөрүү жана даярдык көрүү боюнча керектүү документацияларды кафедра, факультеттер менен биргеликте даярдоо.

Окуу бөлүмүнүн структурасы жана курамы:

-окуу процессин нормативдик камсыздоо бөлүмү

Усубалиева Жылдыз Жекиновна — бөлүмдүн башчысы;

Оморова Айнура Шекеновна — бөлүмдүн методисти;

Молдогазиева Элена Текшербековна — бөлүмдүн адиси;

студенттик кадрлар бөлүмү

Абдрахманова Жылдыз Кыдыргычовна — бөлүмдүн башчысы;

Асырканова Динара Мукашевна — бөлүмдүн инспектору;

Ыбышова Айзаада Майрамбековна- архивариус;

-маалыматтык технологиялар бөлүмү

Турдиев Бексултан — бөлүм башчысы;

Мамыткулов Акылбек Ырысбекович — инженер программист AVN

Иманова Суйор Кубанычбековна — инженер программист

English English Кыргызча Кыргызча Русский Русский