Вернуться к Билим берүү

Колледждер

Нарын агрардык-экономикалык колледжи

Колледждин директору Жаныбек уулу Рысбек Нарын агрардык-экономикалык колледжи (мурунку аталышы — Нарын айыл-чарба техникуму) 1975-жылы Кыргыз ССР Министрлер Советинин 3-октябрь № 504 Токтомунун негизинде түзүлгөн. 1996-жылдын 22-майынан тартып техникум, Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен Нарын мамлекеттик университетинин алдындагы структуралык бөлүмү катарында иш жүргүзүп келет. 2008-жылдын март айында Нарын облустук юстиция башкармалыгынан каттоодон өтүп, Нарын Агрардык-экономикалык колледжи деген …

Нарын педагогикалык колледжи

директору Султаналиев Койчубек Шералиевич К. Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжи узак жылдар бою Тянь-Шань өрөөнүндө элдик университет катарында эсептелип келген. Теңир тоо аймагында элге билим берүү кадрларын даярдоо боюнча бирден бир окуу жайы болгон. Аталган окуу жай 1939-жылы ачылган. 70 жылдык тарыхы бар. Нарындагы мугалимдерди даярдоочу окуу жайы, 1951−1955-жж. Мугалимдер институту, 1955-ж.кайрадан педагогикалык окуу жайы, …