Жантаев Адилбек Сүйүндүкович

Филология илимдеринин доктору, профессордун милдетин аткаруучу

Туулган жылы, жери 28.12.1971-ж., Нарын областынын Ат-Башы районундагы Ак-Муз айылы
Улуту Кыргыз
Жарандыгы Кыргыз Республикасы
Билими Жогорку
Кесиби Филолог-окутуучу
Бүтүргөн окуу жайы, жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университети, 1995-жыл.
Иштеген жери С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети
Окумуштуулук даражасы жана наамы 1. 10.01.01 — кыргыз адабияты адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты (2003-жыл);

2. Адабияттаануу адистиги боюнча доцент (2010-жыл);

3. С. Нааматов атындагы НМУнун профессору (2014-жыл).

Эмгек стажысы 28 жыл, тоолуу аймактагы стажысы — 23 жыл
Эмгек жолу 1. 01.09.1989−25.07.1990: Ат-Башы районунун Ак-Жар айылындагы А. Жаналиев атындагы орто мектептин улуу пионер вожатыйы;

2. 01.09.1995−16.03.1999: Ат-Башы районунун Өзгөрүш айылындагы С. Раимбеков атындагы орто мектептин директорунун окуу-тарбия иштери боюнча орун басары жана кыргыз тили, адабияты мугалими;

3. 16.03.1999−14.02.2002: НМУнун табигый-гуманитардык факультетинин тилдер жана адабият кафедрасынын окутуучусу;

4. 14.02.2002−02.09.2003: НМУнун филология факультетинин кыргыз адабияты жана аны окутуунун методикасы кафедрасынын улук окутуучусу;

5. 02.09.2003−10.11.2005: НМУнун филология факультетинин кыргыз адабияты жана аны окутуунун методикасы кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучусу;

6. 10.11.2005−25.08.2006: НМУнун филология факультетинин кыргыз тили жана аны окутуунун методикасы кафедрасынын башчысы;

7. 25.08.2006−28.08.2008: НМУнун табигый-гуманитардык факультетинин педагогика жана окутуунун технологиялары кафедрасынын башчысынын милдетин аткаруучусу;

8. 28.08.2008−01.09.2009: НМУнун тил таануу факультетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын башчысынын милдетин аткаруучусу;

9. 01.09.2009−25.06.2010: НМУнун тил таануу факультетинин тилдик дисциплиналар кафедрасынын башчысынын милдетин аткаруучусу;

10. 01.11.2010−01.09.2012: С. Нааматов атындагы НМУнун филология факультетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын башчысы;

11. 01.04.2016−04.01.2016: С. Нааматов атындагы НМУнун редакциялык-басма бөлүмүнүн башчысы;

12. 04.01.2016−25.08.2016: С. Нааматов атындагы НМУнун редакциялык-басма бөлүмүнүн башкы адиси;

13. 29.04.2015−2018: С Нааматов атындагы НМУнун филология факультетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын профессору.

Сертификаттары 1. «Журналистиканын эл аралык стандарттары» Мектебинин сертификаты (2004-жыл);

2. «Фандрайзинг» курсунун сертификаты (2004-жыл);

3. «Эл аралык уюмдар жана ЕККУнун ролу» тренингинин сертификаты (2006-жыл);

4. «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында башкарууну жана ачыктыкты жакшыртуу» программасынын алкагындагы «Стратегиялык пландаштыруу» семинарынын сертификаты (2007-жыл);

5. «Кыргызстандагы билим берүү мекемелеринин стратегиялык мааниси жана окуу куралдарынын сапаты» илимий симпозиумунун сертификаты (2008-жыл);

6. «Адам табияты тууралуу дискуссиялар», «Социалдык теңдикти издөө» окутуучулар үчүн курстарынын сертификаты (2008-жыл);

7. «Кыргызстандагы котормочулук жана анын келечеги» илимий-практикалык конференциясынын сертификаты (2008-жыл);

8. «Жогорку билим берүүдөгү окутуунун технологиялары жана усулдары» модулунун сертификаты (2009-жыл);

9. «Окутуунун инновациялык технологиялары» курсун өтүүгө салым кошкондугу үчүн «Тренердик иштин чебери» номинациясынын сертификаты (2009-жыл);

10. «Ритм жана кыймыл», «Искусство таанылуу катары» окутуучулар үчүн курстарынын сертификаты (2009-жыл);

11. ЮСАИДдин «Сапаттуу билим» долбоорунун педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу курстарынын тренерлери үчүн тренингинин сертификаты (2011-жыл);

12. ЮСАИДдин «Сапаттуу билим» долбоорунун мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институттары тутумундагы «Насаатчылык жана мониторинг» боюнча тренингинин сертификаты (2011-жыл);

13. «Дени сак муун — руху таза коомдун тиреги» илимий симпозиумунун сертификаты (2012-жыл);

14. «Кыргыз Республикасындагы жогорку кесиптик билим берүүнүн эки деӊгээлдүү түзүмү» билимин жогорулатуу курсунун сертификаты (2012-жыл);

15. «Инновацияларды башкаруу жана бизнести өнүктүрүү боюнча технологиялык билимдерге жетишүү» семинарынын сертификаты (2012-жыл);

16. «Окутуунун кредиттик технологиясынын шартында окуу процессин уюштуруу» окуу курсунун сертификаты (2013-жыл);

17. «Адамдын туруктуу өнүгүшү - өлкөнү өнүктүрүүнүн максаты жана майнабы» илимий симпозиумунун сертификаты (2013-жыл);

18. «Билим берүү программаларынын сапатын камсыздоонун жалпы европалык тутуму: Кыргызстандын жогорку билим берүү тутумуна ички жана тышкы сапат кепилдиги стандарттарын киргизүү (DoQuP модели)» темасындагы квалификацияны жогорулатуу курсунун сертификаты (2014-жыл);

19. «Жогорку кесиптик билим берүүдө студенттердин илимий изилдөө иштерин өнүктүрүүгө кошкон салымы, билим берүү процессин жогорулатуудагы ийгиликтери үчүн эмгек китепчесине жазуу менен ыраазычылыктын» сертификаты (2014-жыл);

20. «Ааламдашуунун шарттарында Кыргызстандын региондорунун туруктуу өнүгүүсү» Эл аралык илимий-практикалык конференциясынын сертификаты (2014-жыл);

21. «Жогорку билим берүүнүн туруктуулугу маселелери», «Жогорку билим берүүдө окутууну башкаруу тутумун жана дарс мамилесин колдонуу» лекцияларынын сертификаты (2014-жыл);

22. «Жогорку кесиптик билим берүүнү жакшыртуудагы ийгиликтери үчүн мыкты окутуучу» номинациясынын сертификаты (2015-жыл);

23. «Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору жана механизмдери» темасындагы кесиптик билимди жогорулатуу курсунун сертификаты (2015-жыл);

24. «Евразиялык интеграциянын алкагында Кыргызстандын өнүгүшүнүн негизги багыттары» Эл аралык илимий-практикалык конференциясынын сертификаты (2015-жыл);

25. «Айтматов окуулары — 2015» Эл аралык илимий-практикалык конференциясынын сертификаты (2015-жыл);

26. 2015−2016-окуу жылында окутуучулардын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун баалоо боюнча рейтингдин жыйынтыгында жогорку упай топтогону үчүн «Эӊ мыкты окутуучу» номинациясынын сертификаты (2016-жыл);

27. «Айтматов окуулары — 2016» Эл аралык илимий-практикалык конференциясынын сертификаты (2016-жыл);

28. 2015−2017-жылдар аралыгында ЮСАИДдин окуучулардын окуу көндүмдөрүн баалоо боюнча (EGRA) «Бирге окуйбуз» долбоорунун тренингдерин өткөнүн тастыктаган сертификат (2017-жыл);

29. «Салттык педагогикалык маданият жана балдар дүйнөсү» илимий-практикалык симпозиумунун сертификаты (2017-жыл);

Сыйлыктары 1. Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын Ардак грамотасы (2003-жыл);

2. Нарын облустук мамлекеттик администрациясынын «Намыс» программасынын «Мыкты илимий кызматкер» номинациясындагы сыйлыгы жана күбөлүгү (2004-жыл);

3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын жаш окумуштуулар, аспиранттар, студенттер арасындагы «Мыкты илимий эмгек» номинациясындагы сыйлыгы жана Ардак грамотасы (2005-жыл);

4. НМУнун Мугалимдердин билимин жогорулатуу жана кайра даярдоо борборунун Ыраазычылык каты (2006-жыл);

5. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Жаш окумуштуулар кеңешинин Ардак грамотасы (2008-жыл);

6. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын «Кыргыз тили» төш белгиси (2008-жыл);

7. Кыргыз-Өзбек университетинин Диплому (2009-жыл);

8. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы (2010-жыл);

9. С. Нааматов атындагы НМУнун Ардак грамотасы (2010-жыл);

10. С. Нааматов атындагы НМУнун Ардак грамотасы (2011-жыл);

11. С. Нааматов атындагы НМУнун «Жаштар жана студенттер союзу» коомдук бирикмесинин Диплому (2011-жыл);

12. С. Нааматов атындагы НМУнун Илимий китепканасынын Грамотасы (2012-жыл);

13. Кыргыз Республикасынын Билим берүү кызматкерлеринин профсоюзунун мыктысы төш белгиси (2013-жыл);

14. С. Нааматов атындагы НМУнун Ардак грамотасы (2014-жыл);

15. С. Нааматов атындагы НМУнун Ыраазычылык каты (2014-жыл);

16. Кыргыз билим берүү академиясынын Ардак грамотасы (2014-жыл);

17. С. Нааматов атындагы НМУнун Ардак грамотасы (2014-жыл);

18. Кыргыз Республикасынын Билим берүүсүнүн мыктысы төш белгиси (2015-жыл);

19. С. Нааматов атындагы НМУнун С. Нааматов атындагы медалы (2017-жыл);

20. С. Нааматов атындагы НМУнун Сыйлоо баракчасы (2017-жыл).

Илимий жана методикалык эмгектери
 • Адабияттын партиялуулугу кечээги жана бүгүнкү түшүнүктө (макала)
 • Социалисттик реализм: бийлик жана сүрөткер же тушоодо жүргөн классик (макала)
 • Ч.Айтматовдук реализмдин өзгөчөлүгү (макала)
 • Айтматовдун чыгармаларында илим-билим маселелеринин реалисттик планда чагылдырылышы жана учурдагы кыргыз мектеби
 • Өз чындыгынан баш тартпаган каарман. Дүйшөн. (макала)
 • Өз чындыгынан баш тартпаган каарман. Танабай. (макала)
 • Өз чындыгынан баш тартпаган каарман. Эдигей. (макала)
 • Өз чындыгынан баш тартпаган каарман. Бостон. (макала)
 • Реализм түшүнүгү. Акыйкат каякта катылган? (баяндама)
 • Мифтердин таанып-билүүчүлүк мааниси (Ч.Айтматовдун чыгармалары боюнча)
 • Ч.Айтматов реализм дүйнөсүндө (илимий басылма)
 • Реализм термининин келип чыгышы жана көркөм метод катары калыптаныщы (макала)
 • Реализмдин келип чыгышы жана өнүгүшү (илимий басылма, кошумча окуу куралы)
Коомдук иштери «Адамзат дөөлөттөрү» коомдук бирикмесинин уюштуруучусу жана директору
Билген тилдери Кыргыз тили, орус тили — эркин
Кошумча маалымат Компьютерде Word, Exsel программалары
Иштиктүү сапаты Жоопкерчиликтүү, так, эмгекчил, чынчыл