Биздин университет

С. Нааматов атындагы НМУ жөнүндө.

Нарын мамлекеттик университети бийик тоолуу жергебизде 1996-жылдын 22-майында Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен Нарын айыл чарба техникумунун, Мамбетакунов Кадырбай атындагы педагогикалык окуу жайынын, облустук мугалимдердин билимин жогорулатуу институтунунжана Кыргыз архитектуралык курулуш институтунун облустук филиалынын базасында Нарын шаарында ачылган. Университеттин ачылышы Нарын эли үчүн чоң сыймык болуп, республикага керектүү жогорку билимдүү кадрларды даярдоо менен гана чектелбестен, …

Жетекчилик

Ректор Окуу иштери боюнча проректор Илимий иштер боюнча проректор Тарбия иштери жана мамлекеттик тил боюнча проректор

Окмуштуулар кеңеши

С. Нааматов атындагы НМУнун Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү