Биздин университет

С. Нааматов атындагы НМУ жөнүндө.

НМУнун структурасы С. Нааматов атындагы НМУнун курамдык түзүмдөрүн бекитүү жөнүндө НМУнун 2019−2020-окуу жылында ишке ашырылып жаткан окуу программалары Нарын мамлекеттик университети бийик тоолуу жергебизде 1996-жылдын 22-майында Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен Нарын айыл чарба техникумунун, Мамбетакунов Кадырбай атындагы педагогикалык окуу жайынын, облустук мугалимдердин билимин жогорулатуу институтунунжана Кыргыз архитектуралык курулуш институтунун облустук филиалынын базасында Нарын шаарында …

Жетекчилик

Ректор Окуу иштери боюнча проректор Илимий иштер боюнча проректор Тарбия иштери жана мамлекеттик тил боюнча проректор

Окмуштуулар кеңеши

С. Нааматов атындагы НМУнун Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү