Асанов Жолдош Асанович

Туулган жылы: 5-июлда 1943ж. Улуту: кыргыз, Үй бүлѳѳлү, беш баласы бар.

Билими: Жогорку, 1968ж. — Ташкенттин Политехникалык институтун бүтүргѳн.

Кесиби: инженер-экономист

1979ж. — Москванын башкаруу университетин бүтүргѳн.

Кесиби: региондорду башкаруу жана пландоо

1983ж. — Санкт-Петербургдун Каржы жана экономика университетинин аспирантурасын бүтүргѳн

Экономика илиминин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу

Кыргыз, орус тилдерин — эркин билет, Турк тилин билет

Немис, англис тилин сѳздук менен окуп которо алат.

Компьютерде иштей алат: Windows, MS Word, MS Excel

Сертификаттары: 2007ж. — семинар: «Стратегиялык пландоо» Евразия фонду жана ОБСЕ

2005ж. — тренинг: «ЖОЖдордо сын-ой жүгүртүүнү ѳнүктүрүү» Кыргызыстандын билимди колдоо демилгеси фонду

2004ж. — курс: «Ишкерликти ѳнүктүрүү» КР Президентинин администраииясынын жана бүткүл дүйнѳлүк банктын программасы

1996ж. — курс: «Менеджмент» Пакистан, Исламабад — Пешевар

1995ж. — курс: «Adil Ekonomik Sistem» Туркия, Стамбул шаары

2003ж.-ушул мезгилге чейин — Нарын мамлекеттик университеты.

Кызматы: «Финансы жана кредит» кафедра башчысы

2001−2003ж. — Ысык-Кѳл кооперация институту Кызматы: координатор

1998−2001-ж. -Ысык-Кѳл кооперация институту. Кызматы: ректор

1997−1998ж. — Кыргыз кооперация академиясы. Кызматы: «Бухгалтердик эсеп», «Социалдык-экономикалык сабактар» кафедраларында кафедра башчысы, доцент

1989−1996ж" -Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети.

Кызматы: «Статистика жана АСУ»; «Экономика жана менеджмент»; «Социология жана дин таануу» кафедраларында доцент

1981−1985ж. — Бишкек Политехникалык институт, Кызматы: окутуучу (кошумча иш — совместитель)

1970−1975ж. — Маяковский атындагы Кыз-келиндер педагогикалык институт

Кызматы: окутуучу (кошумча иш — совместитель)

Профессионаддык иш тажрыйбасы:

1994−1998ж. — «Ак кеме» Кыргыз-Түрк фирмасы Кызматы: мүдүр

1993−1994ж. — Эл аралык Айтматов клубу Кызматы: аткаруучу директор

1988−1993ж — «Илбирс» фирмасы Кызматы: тышкы экономикалык байланыш менеджери

1985−1988ж. — Токмоктогу кызмат кѳрсѳтүү комбинаты

Кызматы: директор

1983−1985ж. — Кызмат кѳрсѳтүү Министрлиги, Кызматы: бѳлүм башчы

1968−1983ж. — Кыргызстандын Госпланы Кызматы: бѳлүм башчысы (башкы адис)

ЖОЖдордогу берилген предметтер:

  1. Экономика теориясы
  2. Кооперациянын теориясы
  3. Экономикадагы математикалык моделдер
  4. Экономикадагы информациялык технологиялар

Илим изилдѳѳ иши: 30дан ашык чыгарылган илимий иш:

5 окуу жана окуу методикалык куралдар; 2 патент

Азыркы илимий изилдѳѳ: «Кыргыз элинин экономикалык ой жүгүртүүсүнүн тарыхы»

Дареги: Бишкек шаары 8 мкр. үй 7. кв. 63 Тел.: 0772 70−04−57, үй тел.: 57−57−87

Нарын шаары Т. Молдо кѳчѳсү: 32/27 Тел.: (3 522)5−07−46