Асанкулова Мазира Кѳчѳровна

Туулган жылы: 26-июль 1972-жыл
Туулган жери: Нарын районуна караштуу Казан-Куйган айылы
Билими: Жогорку, И. Арабаев атындагы педагогикалык университет. Педагогика бөлүмү.
Стажысы: • 23жыл.
• Бишкек шаарындагы № 39 Б. Алымов атындагы орто мектепте башталгыч класстын мугалими, кийин усулдук бирикменин жетекчиси болуп -10жыл;
• 2003-жылдан баштап Бишкек шаарындагы № 7 орто мектепте башталгыч классынын мугалими, окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп — 5жыл;
• 2008-жылдын 2014-жылга чейин Муса Байдөөлөтов атындагы Ийри-Суу орто мектебинде директор -6жыл.
• 2014-жылдан баштап Нарын мамлекеттик университетинде окутуучу.
Сыйлык тары:
.
 Окуу-тарбия ишиндеги кошкон салымы үчүн 2003-жылы Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармасынын «Ардак грамотасы» менен ;
 2005-жылы «Жыл мугалими-2005» конкурсунун «Мыкты мугалим» номинациясына катышып, байгелүү орун алгандыгы үчүн, Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармасынын «Ардак грамотасы» менен ;
 2006-жылы «Жыл мугалими-2006» конкурсуна «Мыкты класс жетекчи» номинациясы менен катышып, райондо алдыңкы орун ээлегендиги үчүн Мектептин «Ардак грамотасы» менен;
 Педагогикалык чыгармачылык менен иштеген жетишкендиктери үчүн, жаш муундарга окуу-тарбия ишиндеги эң жакшы жүргүзгөн иштери үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Ардак грамотасы» менен 2006-жыл;
 М. Байдөөлөтов орто мектебине окуучуларды окутууда «Инсанга багытталган окутуу» ыкмасы менен окуучуларды тарбиялоодо кошкон салымы ошондой эле мектепти заманбап мезгилге ылайык жабдуу менен, мектепти Стимгрант проектиси менен капиталдык ремонттон өткөрүүдөгү зор салымы үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Эл агартуунун отличниги» төш белгиси сыйлыгы менен сыйланган. 2010-жыл.
 Нарын облустук билим берүү округунун «Ардак гграмотасы» менен сыйланган 2013-жыл
 «Аялзат нуру» коомдук фондунун «Асылзат нуру» төш белгиси менен сыйланган. 2014-жыл
 Нарын облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн «Ардак грамотасы» менен сыйланган 2014-жыл
 Нарын мамлекеттик университетинин «Ардак грамотасы» менен сыйланган 2015-жыл
Өз билимин көтөрүү • «Пеагогикалык компетенттүүлүк» 2015-жыл.5−7-февраль
• «Педагогикалык процесс: комп.-лар ж/а компетенттүүлүк» 2014-жыл
• «Окутуунун активдүү формалары» 2015-март
• «EdNet» ЖОЖ до өзүн-өзү баалоо жүргүзүү 2015-март
• Раззаков ат. Кыргыз мамлекеттик техникалык университет 2013−14−15.
• Эл аралык илимий-практикалык конференция 2015-жыл 18−19-июнь
• ББМ Балдарды мектепке даярдоо «Наристе» 480с- 2015-ж
Илимий иштери
Жашаган жери Нарын шаары, Ак-Жол көчөсү-7
Байланыш телефону: Үй: 5−48−20 Уюлдук телефон: 0557 701 979, 0701 104 011
e-mail: Mail.ru. asankulova72@mail.ru

илимий макалалары:1. Асанкулова, М.К. Балдарды мектепке даярдоодо үй-бүлөөнүн ролу. [Текст] / М.К.Асанкулова // Известия вузов Кыргызстана. — Бишкек, 2016,7 — 52−54-бб.