АККРЕДИТАЦИЯ-2020

НМУда 2020-окуу жылында аккредитациядан өтүүчү окуу программаларынын өздүк баалоосунун отчеттору

Сырттан келуучу эксперттердин тизмеси

Сырттан келуучу эксперттик комиссиянын иш-сапарынын программасы (20−23-сентябрь)

Сырткы экспертизанын жыйынтыктары боюнча отчет