Маалыматтык технологиялар кафедрасы

Профили: Экономикадагы колдонмо информатика

Окуунун формасы: Күндүзгү

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ОРТ — негизги балл 110, кошумча балл (физика же математика) 60 баллдан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: * 23 100сомдон жогору

Бюджеттик орун: 10

Перспективасы: Компьютердик техникаларды сапаттуу тейлөө жана компьютердик технологияларынын жетишкендиктерин экономикада, мекеменин ишин алдыга жылдырууга эффективдүү пайдалануу. Андан тышкары маалымат системдерин тестирлөө, программдык камсыздоо (Web тиркемелерин иштеп чыгуу, берилиштер базасы, программалоо тилдери Python, Си, Java ж.б.) жана экономикалык багыттагы (экономика, бизнес пландоо, проект түзүү, каржы жана насыя, бух. эсеп, салык салуу) билимдерин өздөштүрүп чыгат.

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: ОАО «Кыргызтелеком», банк, билим берүү тармактарда программист, КР социалдык фонду, налог ж.б. бардык мекемелерде IT адис катары иш алып барууга жөндөмдүү.

Кошумча маалымат алуу:

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети сайты — nsu. kg

Кафедра башчысы; Кулманбетова Сагынбүбү Мусековна 0709 581 781 sagynkulmanbetova@mail.ru

Профили: Маалыматты иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары

Окуунун формасы: Күндүзгү

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ОРТ — негизги балл 110, кошумча балл (физика же математика) 60 баллдан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100сомдон жогору

Аккредитация: 2022- ж. өттү.

Бюджеттик орун: 10

Перспективасы: Программдык каражаттарды тестирлөө, программалоо (Web тиркемелерин иштеп чыгуу, берилиштер базасын түзүү, программалоо тилдери Python, Си, Java ж.б.) билимдерди үйрөнөт.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: ОАО «Кыргызтелеком», банк, мекемелерде программист, аралыктан иштеген программист, Web-разработчик ж.б., ошондой эле бардык мекемелерде IT адис катары иш алып барууга жөндөмдүү.

Кошумча маалымат алуу:

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин сайты — nsu. kg

Кафедра башчысы; Кулманбетова Сагынбүбү Мусековна 0709 581 781 sagynkulmanbetova@mail.ru

Профили: Саламаттык сактоодогу информатика

Окуунун формасы: Күндүзгү

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ОРТ — 110 балл

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100сомдон жогору

Бюджеттик орун: жок

Перспективасы: Окуу планы европалык стандартка ылайыкталып иштелип чыккан. Бул багытта немис тилине басым жасалат, компьютердик технологияларды медицина тармагында колдонуу багытында сабактар окутулат. Окуу процессинде «Телемедицина», «Мобилдик тиркемелерди иштеп чыгуу» «Программалоо тилдери» дисциплиналары кирет, эл аралык медициналык стандарттар, электрондук базаларды түзүү, иштеп чыгуу, медициналык аппараттардын программдык каражаттарын жөндөө, иштетүү, башкаруу, программдык жабдыктарды жүктөө жана ишке киргизүү көндүмдөрүнө ээ болот.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: КР медициналык борборлорунда, медициналык мекемелерде IT адис катары, саламаттыкты сактоодогу информатика багытында илимий ишмердүүлүк жүргүзүгө болот. Мындан тышкары жеке компания деп саналган Алтер Мед., Компания «Спец Фарм», ОсОО «Эльфарм» ж. б иштөөгө болот.

Кошумча маалымат алуу:

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети сайты — nsu. kg,

Кафедра башчысы; Кулманбетова Сагынбүбү Мусековна 0709 581 781 sagynkulmanbetova@mail.ru

Агрардык жана технологиялык дисциплиналар кафедрасы

 • Профили: «Жер жана суу ресурстарын экологиялык пайдалануу», «Экология жана жаратылышты пайдалануу»

 • Окуунун формасы: күндүзгү, дистанттык

  Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

  Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — биология 60 тан жогору

  Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

  Аккредитация

  Бюджеттик орун:

  Перспективасы; немис тилин билген студенттерге 2−3-курста Германияда LOGO e.V.; JD-East; PRAXX программалары аркылуу практика өтүү мүмкүнчүлүгү бар. 4-курста жана ушул багытта бүткөн студент Аграрменеджмент багытында магистратура окуу мүмкүнчүлүгү бар жана Weihenstephan-Triesdorf прикладдык университетинде практика өтүү жана магистратурада окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат

  Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Билим берүү мекемелерде, илим изилдөө институтунда, экологиялык уюмдарда, экотехинспекцияда, экологиялык коомдук фонд, токой чарбаларда, мамлекеттик коруктарда, улуттук парктарда, МЧСте.

  Кошумча маалымат алуу: буклет

  Мамырбаев Адилет — 997 440 927, кафедра башчысы, adiletnsu@gmail.com,

  Акматов Кубан, 700 250 386, окутуучу, kubanakmatov_86mail.ru

 • Профили: «Өсүмдүк азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү», «Мал азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү»

 • Окуунун формасы: күндүзгү, дистанттык

  Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

  Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — биология, химия 60 тан жогору

  Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

  Бюджеттик орун:

  Перспективасы: немис тилин билген студенттерге 2−3-курста Германияда LOGO e.V.; JD-East; PRAXX программалары аркылуу практика өтүү мүмкүнчүлүгү бар. 4-курста жана ушул багытта бүткөн студент Аграрменеджмент багытында магистратура окуу мүмкүнчүлүгү бар жана Weihenstephan-Triesdorf прикладдык университетинде практика өтүү жана магистратурада окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат

  Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Дан, ун, нан азыктарын иштетүү чарбаларында. Кантты кайра иштетүү өнөр жайында. Сүт жана эт комбинаттарында. Бул тармактын адиси менеджер, технолог,өндүүрүүчү жана жеке ишкер боло алат.

  Кошумча маалымат алуу: Мамырбаев Адилет — 997 440 927, кафедра башчысы, adiletnsu@gmail.com,

  Акылбекова Искра Кубанычбековна — 709 268 862, кафедранын окутуучусу, akylbekova1987iskra@gmail.com.

 • Профили: «Кийим дизайны», «Графикалык дизайн»

 • Окуунун формасы күндүзгү
 • Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)
 • Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ -талап кылынбайт, ички экзамен, жалпы орто билим жөнүндөгү аттестат же орто профессионалдык билими бар диплом

  Контрактык негизде: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

  Аккредитация

  Бюджеттик орун — жок

  Перспективасы: Кыргызстанда өзүнүн жеке ишканасын ачуу мүмкүнчүлүгү

  Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Билим берүү мекемелерде, жеке жана мамлекеттик ишканаларда (профиль боюнча (индустрияларда, архитектура, маданият, телевидение, жарнама, типография, кѳркѳм кѳргѳзмѳлѳрдѳ, ж. б), соода тармагында, дизайн талап кылынган же байланышы бар уюмдарда.

  Кошумча маалымат алуу: буклет,

  Молдалиева Мизера Искендеровна — 778 228 588, окутуучу, mizera75@mail.ru

Профили: Жайытты жайгаштыруу

Окуунун формасы: күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — биология 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Аккредитация:

Бюджеттик орун:

Перспективасы: немис тилин билген студенттерге 2−3-курста Германияда LOGO e.V.; JD-East; PRAXX программалары аркылуу практика өтүү мүмкүнчүлүгү бар. 4-курста жана ушул багытта буткон студент Аграрменеджмент багытында магистратура окуу мүмкүнчүлүгү бар жана Weihenstephan-Triesdorf прикладдык университетинде практика өтүү жана магистратурада окуу мүмкүнчүлүгү ээ болушат.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Айыл Өкмөттүн жайыт комитетинде жана жерге жайгаштыруу бөлүмүндө, Мамлекеттик каттоо уюмдарында, Жерди башкаруу боюнча мамлекеттик долбоорлоо институту, Жайыт департаментинде

Кошумча маалымат алуу: Мамырбаев Адилет — 997 440 927, кафедра башчысы, adiletnsu@gmail.com,

Акматов Кубан, 700 250 386, окутуучу, kubanakmatov_86mail.ru

Профили : Агрономия

Окуунун формасы: күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — биология 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Аккредитация:

Бюджеттик орун:

Перспективасы: немис тилин билген студенттерге 2−3-курста Германияда LOGO e.V.; JD-East; PRAXX программалары аркылуу практика өтүү мүмкүнчүлүгү бар. 4-курста жана ушул багытта буткон студент Аграрменеджмент багытында магистратура окуу мүмкүнчүлүгү бар жана Weihenstephan-Triesdorf прикладдык университетинде практика өтүү жана магистратурада окуу мүмкүнчүлүгү ээ болушат.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: фермердик чарбаларда, айыл-чарба кеңеш берүү уюмдарында, жерди иштетүү институттарында, сортторду чыгаруучу станцияларда, ботаникалык бакчаларда, айлана-чөйрөнү жашылдандыруу чарбаларында жана жеке ишкер боло алат.

Кошумча маалымат алуу: буклет

Мамырбаев Адилет Кылычбекович Мамырбаев Адилет — 997 440 927, кафедра башчысы, adiletnsu@gmail.com, Акматов Кубан, 700 250 386, окутуучу, kubanakmatov_86mail.ru

Техникалык дисциплиналар кафедрасы

Сиз ушул кафедрада окусаңыз — Кыргызстандын базар экономикалык шартында жашоодогу эң маанилүү тармактарындагы тиешелүү адистикке ээ боло аласыз!

Профили: «Электр станциялары», «Электр менен камсыз кылуу», «Суу электр станциялары»

Окуунун формасы: күндүзгү 4 жыл, сырттан окуу 5 жыл (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуу орус жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлөт.

2023−2024 окуу жылына бюджетке 10 орун бар

Заманбап коомду энергиясыз жана жылуулуксуз элестете албайбыз, андыктан өндүрүш ар бир адамдын ыңгайлуу жашоосу үчүн жогорку компоненттерге көз каранды. Күнү-түнү жашообузга жылуулук, жарык камсыз кылган, бизге ыңгайлуулуктарды түзүп, жакшы нукка буруп турган адамдар бар — булар энергетиктер.

Эмне себептен энергетик болуу заман талабы:

 • Энергетика дайыма өлкөбүздүн экономикасынын флагманы катары эсептелинип, бул тармак абдан маанилүү, андан республиканын туруктуу өнүгүүсү көз каранды.

 • Бул адистик эмгек рыногунда кеңири суроо-талапка ээ, ансыз өндүрүштүн бир дагы тармагы иштей албайт.

 • Энергетика бүткүл адамзаттын жашоосунда чоң роль ойнойт.

 • Энергетиктердин эмгеги ар дайым жогору бааланат. Ошондуктан жогорку квалификациялуу адис болуу үчүн татаал, бирок кызыктуу жолду басып өтүү керек.

Контрактык негизде окууга төлөм:

Күндүзгү:

1-курс- 21 000 сом

2-курс- 23 100 сом

3-курс- 23 520 сом

4-курс- 24 150 сом

Сырттан окуу:

1-курс- 19 000сом

2-курс- 20 900сом

3-курс- 21 280 сом

4-курс- 21 850сом

5-курс- 21 850сом

Кошумча маалымат алуу:

Кафедра башчысы, Оторова Сайрагүл Турсуновна

Телефон:701 084 537

Е-mail:saira-091@mail.ru

Казыбекова Бурулкул Асемидиновна бай. тел: +996 705 842 604

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна бай.тел.: +996 705 819 446

Профили: «Жол кыймылын уюштуруу жана коопсуздугуу», «Унаадагы бажы иши», «Автомобиль жолдору жана аэродромдор », «Транспорттук логистика»

Окуунун формасы: күндүзгү 4 жыл, сырттан окуу 5 жыл (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуу орус жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлөт.

Жол жана транспорт өлкө экономикасынын күрөө тамыры!

Андыктан аталган адистиктер — өтө кызыктуу жана жоопкерчиликтүү багыттар. Ошондуктан квалификациялуу адистер бүгүнкү эмгек рыногунун талабы.

Эмне себептен аталган адистик боюнча адистер керек:

 • Республикабыздын бийик тоолуу шартында жүк ташуулардын 95 пайызы жана жүргүнчүлөрдүн 97 пайызы транспорт тармагынын негизги бөлүгүн түзгөн автомобиль транспорту менен жүзөгө ашырылат.

 • Автомобиль транспортунун натыйжалуу иштеши жол тармагын камтыган тиешелүү инфраструктура менен камсыз кылынат. Тактап айтканда,өлкөбүздүн баардык аймактарында автомобиль жолдору курулуп, реконструкцияланып жатат.

 • Автомобиль санынын өсүшү менен жол транспорт кырсыктарынын болуу ыктыярдуулугу өсөт. Республикабызда жол транспорт кырсыктарынын санынын өсүшү бул-коомубуздун социалдык көйгөйү. Ал эми аны болтурбоо жана алдын алуу иш чаралары транспорт тармагындагы эң жооптуу милдет.

Контрактык негизде окууга төлөм:

Күндүзгү окуу бөлүмү:

1-курс- 21 000 сом

2-курс- 23 100 сом

3-курс- 23 520 сом

4-курс- 24 150 сом

Сырттан окуу бөлүмү:

1-курс- 19 000сом

2-курс- 20 900сом

3-курс- 21 280 сом

4-курс- 21 850сом

5-курс- 21 850сом

Кошумча маалымат алуу:

Кафедра башчысы Оторова Сайрагүл Турсуновна

Телефон-777 084 537,701 084 537, saira-091@mail.ru

Казыбекова Бурулкул Асемидиновна бай. тел: +996 705 842 604

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна бай.тел.: +996 705 819 446

Профили: «Жылуулук газ менен камсыздоо жана желдетүү«, «Суу менен камсыз кылуу жана сууну агызуу».

Окуунун формасы: күндүзгү 4 жыл, сырттан окуу 5 жыл (дистанттык технологияны колдонуу менен).

Окуу орус жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлөт.

Адам баласынын ыңгайлуу жашоосунун тиричилик шарттарынын негизин бул жылуулук, газ, суу менен камсыз кылуу жана желтетүү түзөт. Ал эми аталган тармактарды тейлеген адистер бизге суу менен абадай керек. Ошондуктан бул тармактын адистери ар дайым суроо талапка ээ.

Жогорудагы адистиктерге тапшыруу менен, Сиз

 • транспорт жана энергетика, курулуш тармактарындагы адистикти өздөштүрө аласыз;

 • айдоочулук күбөлүгүн ала аласыз, анткени биздин окуу жайдын өзүнүн автомектеби бар;

 • ар кандай спорттук мелдештерге катышууга мүмкүнчүлүктөр ээ болосуз;

 • волонтердук ишмердүүлүк менен алектене аласыз;

 • чет өлкөлөргө тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло аласыз;

 • академиялык мобилдүүлүк боюнча башка окуу жайлардан окуусун улантып келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ боло аласыз;

окуу жайын аяктагандан кийин заман талабына жооп берген адис боло аласыз.

Контрактык негизде окууга төлөм:

Күндүзгү окуу бөлүмү:

1-курс 21 000 сом

2-курс 23 100 сом

3-курс 23 520 сом

4-курс 24 150 сом

Сырттан окуу бөлүмү:

1-курс 19 000сом

2-курс 20 900сом

3-курс 21 280 сом

4-курс 21 850сом

5-курс 21 850сом

Кошумча маалымат алуу:

Кафедра башчысы, Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,701 084 537,saira-091@mail.ru

Казыбекова Бурулкул Асемидиновна бай. тел: +996 705 842 604

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна бай.тел.: +996 705 819 446