2020−2021- окуу жылына карата гранттык орундарга кабыл алуунун планы

ББИМнин

15.07.2020 № 554/1 буйругун көчүрмөсү

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларынын 2020−2021- окуу жылына карата гранттык орундарына кабыл алуунун планы

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети

КОД Багыты Гранттын саны Анын ичинде максаттуу кабыл алуу
710 100 Информатика жана эсептөө техникасы 10
550 100 Табигый илимдик билим берүү 7
520 200 Физика-математикалык билим берүү 10 2
550 300 Филологиялык билим берүү 10 2
610 600 Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана өндүрүштүк технология 10
670 300 Транспорттук процесстердин технологиясы 8
640 200 Электроэнергетика жана электротехника 10
550 700 Педагогика 10
Жеңилдикке ээ болгон абитуриенттер үчүн 6
Баары 81 4