С. Нааматов атындагы НМУнин даярдоо профилдери

КодуБагыттын аталышыДаярдоо профилдери
520 800Экология жана жаратылышты пайдалануу«Жер жана суу ресурстарын экологиялык пайдалануу», «Экология жана жаратылышты пайдалануу»
570 400Дизайн«Тигүү буюмдарынын дизайны», «Интерьердин дизайны», «Компьютердик дизайн»
580 500Бизнес-информатика«Ишкананы башкаруудагы маалыматтык технологиялар»
610 600Айыл чарба өндүрүмүн өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы«Айыл чарба өндүрүмүн өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы»
620 200Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар«Жайыттарды жайгаштыруу»
640 200Электр энергетикасы жана электр техникасы«Электр станциялары», «Гидроэлектр энергетикасы»
670 300Транспорттук процесстердин технологиясы«Жол кыймылын уюштуруу жана анын коопсуздугу», «Жүк ташууну уюштуруу жана транспортто башкаруу»
710 100Информатика жана эсептөөчү техника«Маалыматты иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган тутумдары»
710 300Колдонмо информатика«Экономикадагы колдонмо информатика»
Экспер.Саламаттыкты сактоодогу информатика«Саламаттыкты сактоодогу информатика»
520 200Биология«Биология»
540 200Социалдык иш«Социалдык иш»
550 100Табигый-илимдик билим берүү«Химия», «Биология», «География»
550 200Физика-математикалык билим берүү«Математика», «Физика», «Информатика»
550 400Социалдык-экономикалык билим берүү«Тарых», «Коом таануу», «Экономикалык билим берүү»
550 600Көркөм билим берүү«Сүрөт искусствосу»
559 700Педагогика«Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы», «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы», «Социалдык педагогика»
531 200Компьютердик лингвистика«Компьютердик англис тили», «Компьютердик немец тили»
531 700Америкатаануу«Америкатаануу»
550 300Филологиялык билим берүү«Кыргыз тили жана адабияты», «Орус тили жана адабияты», «Англис тили», «Немец тили», «Араб тили», «Корей тили», «Кытай тили», «Түрк тили»
570 027Адабий чыгармачылык«Адабий чыгармачылык»
532 000Дене тарбия«Дене тарбия
580 100Экономика«Каржы жана насыя», «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит»
580 200Менеджмент«Экономикадагы менеджмент», «Энергетикадагы менеджмент»
580 600Логистика«Транспорттотгу логистика», «Айыл чарба өндүрүмдөрүнүн логистикасы»
600 200Туризм«Социалдык-маданий тейлөө жана туризмди уюштуруу»