Абитуриент

Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетин тандоо менен, Сиз келечекке ишенимдүү кадамдарды жасайсыз!!!

Сиздин эң бир татаал жана маанилүү кадам — кесип тандоо процесси турат.

Кесип тандоодо үч факторду эске алыңыз:

а) келечектеги кесибиңиз Сиздин жөндөмүңүзгө, шыгыңызга жана ички каалооңузга төп келиши абзел;

б) университетти аяктагандан кийин кесибиңиз боюнча жумуш орун менен камсыз болуунун реалдуу мүмкүнчүлүгу болушу керек;

в) кесипке ээ болуу процесси экономикалык жактан үнөмдүү болушу керек.

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети Нарын регионундагы бирден-бир билим уясы болуп эсептелет. Нарын мамлекеттик университетин тандоо менен Силер келечектеги эң керектүү болгон кесиптин ээси болуп чыгасыңар деп ишенебиз. Бул колдонмо Силер университет менен өз алдынча таанышып, алдыңарда ачылган мүмкүнчүлүктөр тууралуу толук маалымат алуу үчүн иштелип чыкты.

Студенттер, абитуриенттер жана ата энелерге колдонмо

Бул үчүн, тапшырууну каалаган жалпы орто билими жөнүндө аттестаты бар орто мектептин бүтүрүүчүлөрү, кесиптик орто же кесиптик жогорку билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар абитуриенттер (колледждер менен ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрү) жана чет өлкөлүк жарандар, төмөнкү документтерди көрсөтүүгө тийиш:

1. Паспорт.

2. Кесиптик орто же кесиптик жогорку билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү диплом (колледждер менен ЖОждорджун бүтүрүүчүлөрү), жалпы орто билими жөнүндө аттестат.

3. Абитуриенттин фотосүрөтүн (өлчөмү 10*15тен чоң эмес)

4. Тапшырууга арыз (Тапшырууга арыздын калыбын бул жерден жүктөп алууга болот: Тапшыруу үчүн арыздын калыбы).

Жалпы орто билими тууралуу аттестаты бар абитуриенттер (мектептердин бүтүрүүчүлөрү) үчүн документтерди кабыл алуу 2021-жылдын 20-июлунда башталат.

Негизги орто билими тууралуу аттестаты бар абитуриенттер (9-класстардын бүтүрүүчүлөрү) үчүн документтерди кабыл алуу 2021-жылдын 1-июлунда башталат.

Кыйла кенен маалыматты сиздер төмөнкү телефондор боюнча биле аласыздар:

(3 522) 50 814, 555 728 152

Агрардык техникалык факультети

факультет 1997-жылы 29-сентябрда Нарын мамлекеттик университетинин ректорунун № 54 буйругу менен түзүлгөн.

Педагогика факультети

1997-жылы 30-августта Нарын мамлекеттик университетинин ректорунун № 54-буйругунун негизинде түзүлгөн.

Экономика жана дене күч маданияты факультети

билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү экономика, финансы жана кредит, бухгалтердик эсеп жана аудит, менеджмент жаатындагы адистерди даярдоого багытталган.

Филология факультети

билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү филология, журналистика жаатындагы адистерди даярдоого багытталган.

Сырттан окутуу департаменти

Аралыктан окутуу бөлүмү НМУнун ректорунун 3-май, 2013-жылдагы № 01−12/65 буйругу менен түзүлгөн.

Нарын педагогикалык колледжи

1997-жылы 30-августта Нарын мамлекеттик университетинин ректорунун № 54-буйругунун негизинде түзүлгөн.
Толук маалымат npu.nsu.kg сайтында

Агрардык-экономикалык колледжи

2008-жылдын март айында Нарын облустук юстиция башкармалыгынан каттоодон өтүп, Нарын Агрардык-экономикалык колледжи деген аталышка ээ болгон.
Толук маалымат naek.nsu.kg сайтында

Чет тилдери жана компьютердик системаларды программалоо

Чет тилдери адистиги жана Компьютердик системаларды программалоо адистигин даярдайт.

дайыма берилүүчү суроолор

Суроолор боюнча Нарын шаары С. Орозбаков көчөсү, 25.

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин башкы окуу корпусу

Тел.: (3 522) 50 814, Факс: (3 522) 50 814 кайрылсаныздар болот.

кабыл алуу комиссиясы

Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы, С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ректору, экология адистиги боюнча доцент
Байбагышов Эрмек муратканович
Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы, С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ага окутуучусу
Ашыров Эркинбек Тынымсеитович

Биздин дарек Нарын ш., С. Орозбаков көчөсү, 25. С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин башкы окуу корпусу Тел.: (3 522) 50 814, 555 728 152, Факс: (3 522) 50 814.