Абитуриент

Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетин тандоо менен, Сиз келечекке ишенимдүү кадамдарды жасайсыз!!!

Сиздин эң бир татаал жана маанилүү кадам — кесип тандоо процесси турат.

Кесип тандоодо үч факторду эске алыңыз:

а) келечектеги кесибиңиз Сиздин жөндөмүңүзгө, шыгыңызга жана ички каалооңузга төп келиши абзел;

б) университетти аяктагандан кийин кесибиңиз боюнча жумуш орун менен камсыз болуунун реалдуу мүмкүнчүлүгу болушу керек;

в) кесипке ээ болуу процесси экономикалык жактан үнөмдүү болушу керек.

Агрардык техникалык факультети

факультет 1997-жылы 29-сентябрда Нарын мамлекеттик университетинин ректорунун № 54 буйругу менен түзүлгөн.

Педагогика факультети

1997-жылы 30-августта Нарын мамлекеттик университетинин ректорунун № 54-буйругунун негизинде түзүлгөн.

Экономика жана дене күч маданияты факультети

билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү экономика, финансы жана кредит, бухгалтердик эсеп жана аудит, менеджмент жаатындагы адистерди даярдоого багытталган.

Филология факультети

билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү филология, журналистика жаатындагы адистерди даярдоого багытталган.

Сырттан окутуу департаменти

Аралыктан окутуу бөлүмү НМУнун ректорунун 3-май, 2013-жылдагы № 01−12/65 буйругу менен түзүлгөн.

Нарын педагогикалык колледжи

1997-жылы 30-августта Нарын мамлекеттик университетинин ректорунун № 54-буйругунун негизинде түзүлгөн.

Агрардык-экономикалык колледжи

2008-жылдын март айында Нарын облустук юстиция башкармалыгынан каттоодон өтүп, Нарын Агрардык-экономикалык колледжи деген аталышка ээ болгон.

Чет тилдери жана компьютердик системаларды программалоо

билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү филология, журналистика жаатындагы адистерди даярдоого багытталган.

дайыма берилүүчү суроолор

Суроолор боюнча Нарын шаары С. Орозбаков көчөсү, 25.

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин башкы окуу корпусу

Тел.: (3 522) 50 814, Факс: (3 522) 50 814 кайрылсаныздар болот.

кабыл алуу комиссиясы

Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы, С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ректору, экология адистиги боюнча доцент
Байбагышов Эрмек муратканович
Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы, С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ага окутуучусу
Ашыров Эркинбек Тынымсеитович

Биздин дарек Нарын ш., С. Орозбаков көчөсү, 25. С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин башкы окуу корпусу Тел.: (3 522) 50 814, 555 728 152, Факс: (3 522) 50 814.