«Ааламдашуунун шартында Кыргызстандын региондорун туруктуу өнүктүрүү»

аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциянын № 3 — техника, технология, экология секциясынын ишинде Агрардык-техникалык дисциплиналар кафедрасынын окуутучулары менен студенттери активдүү катышышты. ЭП-10 тайпасынын студенттери Мортуков А. жана Таштанбек у. М. «ECO- WIFI» деген темада доцент Байбагышов Э.М. жетекчилиги менен баяндама жасашты. Ал эми «Электр чордондору» адистигинде окушкан ЭЭ-1−12 тайпасынын студенттери Кендирбаев У., Касымалиев С., Токтобеков К., Шамаков Ш. «Кичи суу электр чордонунун объектисин тандоо» деген темада жетекчиси Дегембаева Н.К. менен баяндама менен катышты. Бул баяндамалар катышуучу окутуучулар жана студенттер тарабынан кызуу талкууга алынды. Конференцияда баяндама жасаган студенттерге катышкандыгы тууралуу сертификат тапшырылды.

atdfoto10 atdfoto8 atdfoto9