Филология факультети

Факультеттин деканы филология илимдеринин кандидаты

Таштанкулова Женишкүл Жээнчороевна

Филология факультети 1999-жылы уюшулган. Филология факультетинин билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү филология, журналистика жаатындагы адистерди даярдоого багытталган. Иштеп жаткан мезгилден бери кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, англис тили, араб тили, корей тили, кытай тили боюнча көптөгөн кесипкөй адистерди даярдап чыгарды. Азыркы күндө Нарын облусунун бардык мектептеринде факультеттин бүтүрүүчүлөрү - кыргыз тилчи, англис тилчи, орус тилчи адистер эмгектенишет.

Факультеттин курамында 4 кафедра, 8 тил үйрөнүү борбору, 14 окуу-усулдук кабинеттер бар. Факультетте «Куурчак театры», «Шекспир театры», «Поэзия сүйүүчүлөрдүн клубу», «Бийчилер клубу» өңдүү кызыкчылыктар боюнча түзүлгөн ийримдер иштейт. Филология факультетинин алкагында уюштурулган тил үйрөнүү борборлорунда АКШдан, Түркиядан, Түштүк Кореядан, Кытайдан, Германиядан келген волонтерлор — тилдин алып жүрүүчүлөрү сабак өтүшөт. Бул тил үйрөнүү борборлорунда мектеп окуучулары үчүн курстар да уюштурулган. Ар жыл сайын Нарын шаарынын жүздөгөн мектеп окуучулары факультеттеги тил үйрөнүү борборлорунан билим алышып, түрдүү тилдерди, түрдүү элдердин маданиятын үйрөнүшөт. Бул окуучулардын дүйнөтаанымынын кеңейүүсүнө, кругозорунун өсүшүнө өбөлгө болот.

Факультеттеги окуу процессин 54 штаттык окутуучулар жүргүзөт, алардын ичинде 10 илимдин кандидаттары, доценттер, 11 ага окутуучулар бар. Факультеттин илимий даражалуу кызматкерлеринин баары Нарын жергесинде иштеп жүрүп, өздөрүнүн илимий изилдөөлөрүн коргошкон. Бул кубулуш факультетте илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүк жакшы жолго коюлганын айкындайт. Мындан тышкары, факультеттин ондогон окутуучулары АКШнын, Россия Федерациясынын, Кытай Эл Республикасынын, Түркиянын, Германия Федеративдүү Республикасынын, Польшанын, Словакиянын жогорку окуу жайларынан такшалтмадан өтүп келишкен.

Факультет ар бир окуу жылында жүздөгөн адистерди даярдап чыгарат. Факультеттин студенттери кыргыз, орус, англис жана немец тилдери боюнча ар кыл окуу-усулдук жана илимий-практикалык иш чараларга дайыма катышышат жана байгелүү орундарды ээлешет, республикалык жана эл аралык студенттик конференцияларда, конкурстарда илимий баяндамалар менен чыгып сүйлөшөт. Филолог-студенттер М.В.Ломоносов атындагы сыйлыкка 1 жолу, Д.И.Менделеев атындагы стипендияга 2 жолу, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын сыйлыктарына 4 жолу ээ болушкан; көптөгөн студенттер окуудагы жетишкендиктери жана активдүү илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүгү үчүн С. Нааматов атындагы НМУнин Ардак грамоталары менен сыйланышкан. Ошондой эле факультеттин студенттери АКШ, Кытай, Корея, Польша, Германия, Казакстан, Түркия мамлекеттеринин жогорку окуу жайларында такшалтмалардан өтүп турушат. Бул студенттердин академиялык мобилдүүлүгүнө жакшы көңүл бурууларын тастыктайт.

Бүгүнкү күндө факультеттин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын, Казакстандын, Россия Федерациясынынбилим берүү мекемелеринде, массалык маалымдоо каражаттарында, басмаканаларда жана өлкөбүздөгү түрдүү эл аралык уюмдарда эмгектенишет. Бул болсо факультет эл чарбасына керектүү, заманга ылайык кадрларды даярдап жатканын күбөлөндүрөт.

Факультеттиин окумуштуулары ар түрдүү илимий-практикалык иш чараларга активдүү катышышат, окуу китептерин, окуу-усулдук колдонмолор менен көрсөтмөлөрдү даярдап чыгарып турушат. Факультеттин профессордук-окутуучулук курамы тарабынан 12 монографиялар; 18 окуу китептери жана окуу- усулдук колдонмолор; 1500дөн ашуун макалалар жарыяланган. Филология факультетинин демилгеси менен студенттик илимий- практикалык конференциялар, акын- жазуучулардын, тилчи-адабиятчылардын юбилейлерине арналган адабий окуулар, кечелер да өткөрүлүп турат.

Факультет Кыргыз Республикасынын алдыңкы илимий мекемелери, жогорку окуу жайлары: Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Кыргыз билим берүү академиясы, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Х. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, Кыргыз-түрк Манас университети, Махмуд Кашгари-Барскани атындагы чыгыш университети; чет элдик жогорку окуу жайлар: Түркиянын Гедиз мамлекеттик университети, Ялова университети, Синоп мамлекеттик университети, Түштүк Кореянын Сан-Лин колледжи, Кытай Эл Республикасынын Синцзянь педагогикалык университети, Германиянын Вайенштефан университети, Тюнен институту, Берлин эркин университети, Роберт Бош атындагы фондусу менен илимий-практикалык кызматташтык жүргүзөт.

Филология факультетинде бакалавриаттын төмөнкү профилдери боюнча адистер даярдалат:
  • кыргыз тили жана адабияты;
  • орус тили жана адабияты;
  • англис тили жана адабияты;
  • корей тили жана адабияты;·
  • түрк тили жана адабияты; ·
  • немец тили жана адабияты.
  • араб тили жана адабияты;
  • кытай тили жана адабияты;

Факультетте төмөнкү кафедралар иш алып барат:
-Орус тили жана адабияты кафедрасы;
-Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы;
-Чет тилдер кафедрасы.