Ат-Башы суу электр чордону

2014-жылдын 20-майында Агрардык-техникалык факультетинин «Электр чордондору» адистигинде окуган ЭЭ-1−11, ЭЭ-1−12 жана ЭЭ-1−13 тайпаларынын студенттери Ат-Башы суу электр чордонуна барып практикалык сабак өтүп келишти. Практикалык сабакта суу электр чордонунун орнотмолору, имаратынын түзүлүшү, суу энергетикалык курулмалар, электрдик жабдуулар жана электрдик бөлүштүрүүчү түзмөктүн түзүлүшү, андагы орнотулган жабдуулар менен таанышыштыatdfoto17 atdfoto14 atdfoto15 atdfoto16