Чет тилдери жана компьютердик системаларды программалоо колледжи

«Чет тилдери жана компьютердик системаларды программалоо» колледжи С. Нааматов атындагы НМУнун Окумуштуулар кеңешинин 2019-жылдын 28-июнундагы № 3/3 протоколунун жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2020-жылдын 21-июлундагы «Билим берүүгө лицензия берүү жөнүндө» буйругунун негизинде түзүлгөн. Колледж С. Нааматов атындагы НМУнун түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Колледждин негизги максаттары:

• кесипкөй адистерди даярдоо;

• сапаттуу билим алууда студенттердин керектөөлөрүн канааттандыруу;

• биздин өлкөнүн орто кесип ээлерине болгон муктаждыгын аларды даярдоо аркылуу канааттандыруу;

• студенттерди активдүү турмуштук позицияга өбөлгө түзгөн жарандык-патриоттук сапаттарды калыптандыруу.

Учурда колледжде «Компьютердик системаларды программалоо» багыты боюнча 70тен ашык студент билим алууда. Алар Python, HTML, CSS, JavaScript программалоо тилдери ошондой эле заманбап маалыматтык технологиялар боюнча билимдерин терендетишүүдө. Кошумчалай кетсек, Колледжде англис жана немис тилдерине басым жасалып, бир канча ийримдер иштеп келет. Ардуинонун негизинде робототехника боюнча ийрим уюштурулуп, ага биздин Колледждин гана студенттери эмес, Нарын шаарындагы айрым мектептердин окуучулары да тартылган. Сүрөт ийрими да атайын долбоор менен келген Мольберттер менен толукталып, студенттердин кызыгуусун арттырууда. Материалдык-техникалык базасы да жыл сайын жакшыруунун үстүндө. Азыркы учурда заманбап үлгүдөгү компьютерлер, интерактивдүү доскалар, окуу китептери ошондой эле туризм тармагында билим алган студенттер үчүн атайын палаткалар, компастар менен толукталды. Колледжде сапаттуу билим берген жогорку квалификациялуу мугалимдер, илимдин кандидаттары, доценттер иштейт.

Бүгүнкү күндө төмөнкү адистиктер боюнча 9-класстын базасында (2 жыл 10 ай) жана 11-класстын базасында (1 жыл 10 ай) окуучуларды кабыл алат.

  • «Компьютердик системаларды программалоо»

  • «Чет тилдери»

  • «Котормочулук иш»

  • «Мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлөөнү уюштуруу»

Колледжде болуп жаткан иш чаралар

Маалыматтык технологиялар кафедрасы, НАТЭ колледжи, ЧТжКСП колледжинин студенттеринин арасында Программалоо тилдери боюнча 2 уровендеги олимпиада болуп өттү, Жогорку денгээлдеги жана базалык. Жогорку денгээлдеги: 1,2,3- орундарды Жаныбек-1 орун, Алмир-2 орун, Атай-3 орунду камсыздап беришти, базалыктын 2 орунун Салтанат алды, студенттерибизди куттуктайбыз!!