Бүтүрүүчүгѳ

Карьера борбору

Положения План работы центра карьеры НМУнун Карьера борбору 27-сентябрь 2007-жылы негизделген. Борбордун негизги максаты- студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн карьералык өсүүсүнө көмөктөшүү, жогорку сапатагы карьераны пландоо жана өстүрүү максатындагы ар кыл программаларды, кызматтарды колдоо көрсөтүү болуп саналат. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн КБ тарабынан көптөгөн иш-чаралар аткарылып келүүдө. Мисалга: Узгүлтүксүз «Чексиз ийгилик» деген аталыштагы семинар, тренингдер студенттердин ар тараптууөнүгүүсүн колдоо …

Биздин бүтүрүүчүлѳр

Выпускники-НГУ

ВАКАНСИИ

Урматтуу бүтүрүүчү листовка mkk.gov.kg/ https://www.job.kg/ План работы центра карьеры Положения