Бүтүрүүчүгѳ

Карьера борбору

НМУнун Карьера борбору 27-сентябрь 2007-жылы негизделген. Борбордун негизги максаты- студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн карьералык өсүүсүнө көмөктөшүү, жогорку сапатагы карьераны пландоо жана өстүрүү максатындагы ар кыл программаларды, кызматтарды колдоо көрсөтүү болуп саналат. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн КБ тарабынан көптөгөн иш-чаралар аткарылып келүүдө. Мисалга: Узгүлтүксүз «Чексиз ийгилик» деген аталыштагы семинар, тренингдер студенттердин ар тараптууөнүгүүсүн колдоо иретинде Нарын шаарында иш жүргүзгөн …

Биздин бүтүрүүчүлѳр

ВАКАНСИИ

mkk.gov.kg/ https://www.job.kg/ С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети «Электростанция» жана «Дене тарбия» адистиктерине ваканттык конкурс жарыяланат. Конкурс 2019-жылдын 4-сентябрдан 22-сентябрга чейин өтүлөт Байланыш телефон: 3 522 5 08 14