Вернуться к Экономика бизнес жана башкаруу факультети

Экономика жана бухгалтердик эсеп кафедрасы

Кафедра башчысы: э. и. к., профессордун м.а., Нуралиева Назгул Молдалиевна

Е-mail: n_nuralieva@mail.ru

«Экономика жана бухгалтердик эсеп» кафедрасынын тарыхы

Кыргызстандын, анын ичинен тоолуу Нарын регионунда экономиканы алга жылдырууга чоң салым кошуу жана региондогу жаштарды азыркы заманга ылайык керектүү адистердиктерге тартуу максатында Нарын Мамлекеттик Университетинде 1996-жылы «Экономика» кафедрасы уюшулган.

1997-жылы ректордун приказы менен «Экономика, бизнес жана башкаруу факультетинде» «Бухгалтердик эсеп жана менеджмент», «Финансы жана кредит» кафедралары түзүлгөн. 2006-жылы факультет «Информациялык технологиялар, экономика жана башкаруу» факультети болуп кайра түзүлүп ,"Экономика жана салык салуу" кафедрасы ачылган.

2010-жылдын 25-июнунда ректордун № 01−12/82 буйругу менен «Экономика, бизнес жана башкаруу» факультети кайрадан түзүлүп, «Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент» кафедрасы ишин ийгиликтүү улантып, студенттердин билимин чыңдоого өз ишин арнап келген.

Азыркы кезде кафедрада Болон процессинин принциптерин ишке ашыруу үчүн «Бухгалтердик эсеп», «Менеджмент», «Каржы жана насыя» адистиктери боюнча специалистерди, бакалавриат жана магистратура деңгээли боюнча күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө билим берилүүдө.

580 100 «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит» кесибин алгандар ар түрдүү менчиктеги өнөр жай ишканаларында жана уюмдарда бухгалтер, кассир, экономист, аудитор ж.б.жумуштарда иштей алышат. Бухгалтердик квалификация, эсеп-кысаптын азыркы мезгилдеги Эл аралык стандартка жооп берүү менен, бардык эсеп-кысапты мыйзамдын жана нормативдүү материалдардын негизинде так жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Бухгалтерлер ар дайым өзүнүн билимин жогорулатып, дүйнөдөгү эсеп-кысаптагы өзгөртүүлөрдү жана жаңыланууларды билип, практика жүзүндө пайдаланып келишет.

Бүгүнкү күндө кафедрада жогорку квалификациялуу, компетенттүү окутуучулар эмгектенип келет.

Кафедранын максаты:

Дүйнөдөгү атактуу өсүп-өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп, жаңыча ой жүгүртүү, мыкты инсандарды жаратуу иши менен, билимди тереңдетүү, сапаттуу билим берүү.

Кафедра түзүлгөндөн бери төмөндөгүдөй жетишкендиктер менен көрсөткүчтөр байкалды:

  • Адистердин билими эл аралык стандарттарга жана квалификациялык талаптарга дал келиши;
  • Билим берүүдө окутуучулардын инновациялык методдорду колдонушу;
  • Студенттер үчүн заманбап жаны технологиялардын колдонулушу;
  • Окутуучулар жана студенттердин чет өлкөлөрдө академиялык мобилдүүлүк боюнча кеңири тажрыйба алмашуусу;
  • Региондук деӊгээлде эл-чарбасынын маанилүү көйгөйлөрүн чечүү үчүн топтолгон чоӊ илимий жана окуу-методикалык потенциал боюнча кафедра лидерлик орундарды ээлеп туруусу.

АДИСТИКТЕР ЖАНА ОКУТУУ БАГЫТТАРЫ
Кафедра төмөндөгүдөй багытта бакалаврларды даярдайт:
«Экономика» (бакалавриат)
• 580 100 «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит»
• 580 200 «Уюмдун менеджменти (ишмердиктин тармактары жана сфералары боюнча)»

Кафедра жѳнүндѳ презентация

Кафедранын илимий-изилдөө иштери

Доктордук, кандидаттык диссертациялардына аткарылышы; Илимий макалаларды, окуу-усулдук, монографиялардын, окуу куралдарынын чыгышын контролдоо; Курстук иштерди, докладдарды жана рефераттарды кабыл алуу боюнча семинар өткөрүү; Илимий конференцияларга, тренингдерге, семинарларга катышуу жана уюштуруу; Студенттердин илимий-практикалык конференцияларын өткөрүү; «Окуучу-студент» деген аталышта орто-кесиптик билим берүү окуу жайларынын студенттеринин жана мектеп окуучуларынын арасында тегерек стол өткөрүү; Илимий жетекчи Илимий изилдөө иштеринин темалары …

Кафедранын окуу-методикалык иштери

Кафедрада практикалык жана лабораториялык сабактарды өтүүгө атайын лабораториялар жасалгаланган: профессор Мукаш Исраилов атындагы «Исраиловское чтение» жана «Бухгалтердик эсеп» лабораториясы, 2 компьютердик класс, 3 проектор менен жабдылган аудиториялар. Кафедрада өтүлүүчү сабактар боюнча окуу программалары (силлабус), электрондук окуу-методикалык комплекстер жана атайын колдонмолор иштелип чыккан жана окуу процессинде кеңири колдонууда. Кафедра заманбап компьютерлер менен жабдылган жана ИНТЕРНЕТ байланышы …

Кафедранын окуу-тарбия иштери

Профессордук-окутуучулук курам

Кафедрада экономика илимдеринин 1 доктору, 4 кандидаты, 1 ага окутуучу, 4 педагогикалык жана практикалык жактан тажрыйбасы бийик окутуучулар эмгектенет. Студенттерге жана магистранттарга региондо эмгеги сиңген тажрыйбалуу практик экономист-бухгалтерлер билим берүүгө тартылган. Өмүралиева Дамира Кемеловна, Нуралиева Назгүл Молдалиевна, Бекирова Динара Осмоналиевна Койчуманова Индира Токтогуловна, Майрамбек кызы Бермет, Куканова Чолпонай Абдыбековна Дуйшеева Нуржан Келдибековна, Сулайманова Көкүл Ишенбековна …

Эл аралык байланыштар

Кафедрада эл аралык байланыштар боюнча иштер жогорку денгээлде уюштурулууда. Азыркы учурда кафедра Россия табияттаануу Академиясы менен тыгыз иш алып барууда. Акыркы жылдарда кафедранын төмөнкү окутуучулары чет мамлекеттерге стажировкага барып келишти. № Окутуучунун аты-жөнү Окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы Квалификацияны жогорулатууну өтүү мөөнөтү Квалификацияны жогорулатуу боюнча документтин реквизиттери 1 Нуралиева Н.М. Э.и.к. профессордун м.а. Туркия, Стамбул, 2018 Сертификат фото …