КУТТУКТАЙБЫЗ

Агрардык-техникалык факультетинин «Маалыматтык технологиялар» кафедрасынын ага окутуучусу

КУЛМАНБЕТОВА САГЫНБҮБҮ МУСЕКОВНАНЫ

«Асимптотика решения сингулярно возмущенных параболических задач с кратной точкой спектра» — 01.01.02

деген темада физика-математика илимдери боюнча кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жакташы менен куттуктайбыз жана ага чың ден соолук, мындан аркы билим берүү, илимий изилдөө иштеринде албан-албан ийгиликтерди каалайбыз.

НМУнун эмгек жамааты

Филология факультетинин «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасынын доценти

ЖАНТАЕВ АДИЛЕТ СҮЙҮНДҮКОВИЧ

«ХХ кылымдагы кыргыз адабиятындагы көркөм дөөлөттөр: тарыхый-адабий көркөм эстетикалык мааниси (прозанын жана поэзиянын материалдарында)» — 10.01.01

деген темада филология илимдери боюнча доктордук диссертациясын ийгиликтүү жакташы менен куттуктайбыз жана ага чың ден соолук, мындан аркы билим берүү, илимий изилдөө иштеринде албан-албан ийгиликтерди каалайбыз.

НМУнун эмгек жамааты

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *