«Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент» кафедрасы 19 апрель 2016 жылы декада ѳткѳрдү.

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 20 -жылдыгына карата «Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент» кафедрасы тарабынан 19 апрель 2016 жылы «Экономикалык биримдик Нарын регионунун социалдык-экономикалык ѳнүгүү платформасы катары» аттуу декада ѳткѳрүлдү. толугу менен оку

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *