«Техносфералык коопсуздук» кафедрасынын башчысы, техника илимдеринин кандидаты, доцент Өмүров Жыргалбек Мокешович.

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Агрардык-техникалык факультетинде «Региондорду өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды коргоо» жылынын алкагында «Региондо билим жана илимди өнүктүрүү - келечектин инвестициясы» аталыштагы иш жумалыгынын алкагында, И. Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин «Техносфералык коопсуздук» кафедрасынын башчысы, техника илимдеринин кандидаты, доцент Өмүров Жыргалбек Мокешович келип Агрардык-техникалык факультетинин студенттерине 10-мартта «Микроклимат производственых помещений. Виды вентиляционных систем», 11-мартта «Организация механической вентиляции в производственных помещениях. Условия труда, производственная среда. Оценка и организация рабочих мест» темаларында лекция окуду.
НМУнун басма сөз кызматы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *