Нарын облусундагы тарыхчылар 2−13-мартта курстан өтүштү.

С. Нааматов атындагы НМУне караштуу Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик кайра даярдоо борборуна келишкен Нарын облусундагы тарыхчылар 2−13-мартта курстан өтүштү. Алган билиминер, мектеп окуучуларынын мыкты натыйжаларга жетишине кызмат кылсын. Ийгиликтерди каалайбыз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *