Илимий-практикалык конференциялар жана семинарлар

«Жайыттарды туруктуу башкаруудагы көйгөйлөр» деген темада С. Нааматов атындагы НМУ тарбынан эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү.

«Интеллектуалдык менчикти коммерциялаштыруунун актуалдуу маселелери» темасындагы семинар болуп өттү.

«Евразиялык интеграциянын алкагында Кыргызстандын өнүгүшүнүн негизги багыттары» аттуу темадагы Эл аралык илимий- практикалык конференция

Семинар «Ачык билим берүү ресурстары» жана «Soros.kg».

«2005 март жана 2010 апрель Кыргызстандагы Элдик революциялар:

Жусуп Мамайдын 8 томдугунун презентациясы

Вайенштефан Триздорф, ДААД жана Лого программалары.

«Көчмөндөр цивилизациясы: кечээ, бүгүн жана эртең» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

«Заманымдын залкарысың, аалам сени тааныган» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция (Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата)