«Физика, математика жана информатика» кафедрасы


  • «Физика, математика жана информатика» кафедрасынын кафедра башчысы п.и.к., доцент

Муңайтпасова Гүлдайра

Жумакадыровна

Моб.тел: 709 136 545

E -mail: nsu.knet.kg


Кафедранын миссиясы:

v Математика, физика илимдери жана информатика технологиясы боюнча жогорку деңгээлдеги квалификациялуу, компетенттүү адистерди даярдоо

v Маданий, илимий жөндөмдүлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн өстүрүү

Кафедранын тарыхы

«Физика, математика жана информатика» кафедрасы 1996-жылы 16-сентябрда «Табигый-техникалык» кафедра деп аталып уюшулган. Кафедра башчысы б.и.к Т.Б.Атанаев дайындалган. Ушул эле жылдын 13-декабрында өзүнчө «Математика жана информатика» кафедрасы болуп түзүлгөн. 1997-жылы «Информатика жана эсептөө техникасы», «Жогорку математика» жана «АСОИиУ» кафедралары түзүлдү. 1998-жылы «Математика жана информатика» кафедрасы Табигый-гуманитардык факультеттин курамына кирген.

2006-жылы № 01−22/96 буйругунун негизинде кафедра «Маалыматтык технологиялар» кафедрасы деп аталган, 2008 -жылы № 01−12/72 буйругунун негизинде кайрадан «Математика жана информатика», 2014-жылы «Физика-математикалык билим берүү» кафедрасы, 2019-жылдын апрель айында № 10/31 буйругунун негизинде кафедра «Физика, математика жана информатика» деген аталышта иштеп келе жатат.

«Физика, математика жана информатика» кафедрасы төмөнкү адистерди даярдайт:

Ø 550 200 Математика

Ø 550 200 Информатика

Ø 550 200 Физика

Кафедра жѳнүндѳ презентация, Окутуунун технологиялары- презентация.
Каферанын сыйлыктары
золотая-кафедра.FR11.pdf
— 20дан ашык илимий статьялар;

— 1 монография;

— 25 окуу-методикалык пособиялар;

— 10 ашык программдык продуктулар иштелип жарыкка чыккан;

— 1 окутуучу мамлекет тарабынан каржыланган илимий проектилерде эмгектенет;

— 2 кандидаттык диссертация;

— 3 аспирант, 2 илим изилдөөчү;

Окуу методикалык колдонмо

200 чукул электрондук окуу китептер

— 25 предметтен окуу-методикалык колдонмолор (Syllabus);

— Компьютердик класстын компьютерлери интернетке туташтырылган

— Жаңы программдык жабдыктар колдонулат;

Кафедранын ишмердүүлүгү

Профессордук-окутуучулук курам