Эл аралык байланыштар бѳлүмү

Негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:

 • НМУнун эл аралык илимий жана билим берүү түзүмдөрү менен байланыштарын өнүктүрүү жана колдоо;
 • билим берүүнүн сапатын жакшыртууга багытталган долбоорлорду жана программаларды өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү;

Эл аралык кызматташтык

 • Erasmus-Mundus:
 • TOSCA 2
 • Euro-Asian CEA
 • TEMPUS:
  • DoQuP
  • EDUCA
  • MAPREE
  • HONOR
  • Tuning CAHEA
  • UNICO
  • Азиатский Банк Развития — II Проект- KyrMedu
  • Проект УЦА Ага-Хан