2013-жылдын 13−15 ноябрында Ысык-Көлдөгү MAPREE программасынын өнөктөштөрүнүн жолугушуусу

13-ноябрь 2013-жылы Кыргызстанда Темпус долбоорунун алкагында MAPREE программасы боюнча 19 өнөктөш университеттердин жолугушуусу Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети ачылып Швециянын Лунд университетинен, Латвия, Россия, Таджикистан, Казахстандын өлкөлөрүнүн университеттеринен, С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик жана Ош технологиялык университеттеринин өкүлдөрү келишкен.

atdfoto20 atdfoto19 atdfoto18