Өмүрканов Туратбек Асанбекович

Нарын шаары, Боогачы кѳчѳсү н/ж

моб.тел.: +996 0701 11 55 51

кызм.тел.: (3 522) 5−08−13

эл. дарек: turatasan@inbox.ru

Билими

2012−2014-ж.ж. С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети Эл аралык магистратура бѳлүмү, «Билим берүүнүн менеджменти» адистиги

1994−1999-ж.ж. Бишкек гуманитардык университети Түркология факультети; түрколог-лингвист, «Кыргыз тили жана адабияты» окутуучусу;

1983−1994-ж.ж. Нарын райондук Эшбай Токсобаев атындагы Учкун орто мектеби;

Иш тажрыйбасы

2016-жылдын сентябрь айынан баштап «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасынын ага окутуучусу;

2014-жылдын февраль айынан баштап НМУнун Мамлекеттик тил жана окуудан тышкаркы иштер боюнча проректору;

2000-жылдын сентябрь айынан баштап «Кыргыз тили жана аны окутуунун методикасы» кафедрасынын окутуучусу;

2010−2014-ж.ж. Дистанттык жана үзгүлтүксүз билим берүү факультетинин деканынын орун басары;

2009−2010-ж.ж. Окуу башкармалыгынын Окуу процессин нормативдик камсыздоо бѳлүмүнүн методисти;

2001−2003-ж.ж. Филология факультетинин окуу иштер боюнча декандын орун басары;

2000-жылдын январь айынан баштап «Кыргыз тили жана аны окутуунун методикасы» кафедрасынын лаборанты;

Сыйлыктары

2017-жылы «Ыйман, адеп жана маданият» жылына карата ѳткѳрүлгѳн иш-чараларда кѳрсѳткѳн активдүүлүгү үчүн «Адеп Башаты» коомдук прогрессивдүү фондунун «Ыраазычылык каты»;

2017-жылы КР жогорку окуу жайларынын арасында ѳткѳрүлгѳн универсиаданын 1-лиганын «Баскетбол» боюнча 3-орунду ээлегендиги үчүн «Ардак баракча» «Жаштык» борбору, Бишкек;

2015-жылы КР жогорку окуу жайларынын арасында ѳткѳрүлгѳн универсиадада «Баскетбол» боюнча 1-орунду ээлегендиги үчүн «Ардак баракча» «Жаштык» борбору, Бишкек;

2014-жылы Бүткүл дүйнѳлүк кѳчмѳндѳр оюндарында «Кѳчмѳндѳр жаңырыгы» фестивалын ѳткѳрүүдѳ кошкон зор салымы үчүн Кыргыз Республикасынын Ɵкмѳтүнүн Нарын облусу боюнча ѳкүлчүлүгүнүн «Ыраазычылык каты»;

2014-жылы Прогрессивдүү демилгелер фондунун жаштардын билим дареметин жогорулатуудагы, биримдикти бекемдѳѳ максатында уюштурулган «Кел бѳлүшѳлү» окутуу долбоорун ѳткѳрүлгѳндүгүнѳ салым кошкондугу үчүн «Ыраазычылык каты»;

2013-жылы Студенттерди тарбиялоодо жана билим берүүдѳ мыкты жетишкендиктери үчүн Кыргыз Республикасынын Ɵкмѳтүнүн Нарын облусу боюнча ѳкүлчүлүгүнүн «Ардак грамотасы»;

2012-жылы Окутуудагы мыкты жетишкендиктери үчүн Нарын шаардык мериясынын «Ардак грамотасы»;

2011-жылы «Ыр санат — ыр куржун» сынагындагы ийгилиги үчүн НМУнун эмгек китепчесине жазылуу менен «Алкыш»;

2001−2010-ж.ж. НМУнун Ардак грамоталары жана сыйлоо баракчалары;

2000-жылы НМУнун акчалай сыйлыгы;

Сертификаттары

2018-жылы «Жогорку окуу жайларында окутуучунун баалоо ишмердүүлүгү» курсу, НМУ;

2018-жылы «Билим берүү мекемелеринин кѳз карандысыз аккредитациясынын талаптары» аттуу квалификацияны жогорулатуу тренинги (150с.) НМУ;

2017-жылы Билим берүү программаларын аккредитациялоо жана уюштуруу агенствосу (ААОПО) тарабынан ѳткѳрүлгѳн «Баштапкы жана орто кесиптик билим берүү программаларын кѳз карандысыз аккредитациядан ѳткѳрүү жана уюштуруу» аттуу семинар-тренингден ѳтүп, аккредитацияда эксперт катары;

2016-жылы Кент мамлекеттик университети жана Нарын мамлекеттик университети уюштурган «Окутуунун натыйжаларын жана курстун силлабусун жазуу» боюнча 18 сааттык тренинги;

2015-жылы «Педагогикалык компоненттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору жана механизмдери» курсу, Бишкек — Нарын;

2015-жылы «Глобалдаштыруу жана интеграциялоонун азыркы шарттарында илим жана билим берүүнүн гармонизациясы» К. Тыныстанов ат. ЫМУ;

2012-жылы «Кыргыз Республикасында жогорку кесиптик билим

берүүнүн эки деңгээлдүү түзүмү" курсу, НМУ;

2010-жылы «Инновациялык технологиялык» курсу боюнча, НМУ;

2009-жылы Окутуунун интерактивдүү методдору боюнча; НМУ

2009-жылы Жогорку окуу жайларында окутуунун методикасы жана технологиясы боюнча, НМУ;

2006-жылы Фандрайзинг боюнча сертификат;

2005-жылы ПК колдонуучу, НМУнун Жаңы маалыматтык

технологиялар бѳлүмү;

Кошумча маалыматтар

2012-жылдан (декабрь) баштап «Т.Касымбековдун „Сынган кылыч“ романындагы араб тилинен ѳздѳштүрүлгѳн сѳздѳрдүн лексика-семантикалык табияты» деген темада илимий иштин үстүндѳ изденүүчү. Илимий жетекчи — ф.и.д., Дунканаев Абдыкалык Токтогулович.

Илимий макалалары

8 илимий макала, 10дон ашык илимий баяндамалар

Тилдерди билүүсү

Кыргыз тили -эне тили,

Орус тилинде эркин,

Немец жана түрк тилинде сѳздүктүн жардамы менен

Компьютердик сабаттуулугу

MS Word, Excel, Power Point ж. б

Үй-бүлѳлүк абалы

Үй-бүлѳлүү, үч баланын атасы