Экономика, менеджмент жана туризм кафедрасы

Профили: «Финансы жана кредит»

Окуунун формасы: Күндүзгү, сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуунун мөөнөтү: Күндузгу окуу формасы — 4 жыл Сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен) — 5 жыл

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ- 110 балл, кошумча тест математикадан -60 балл алыш керек

Контрактык негизде окууга төлөм: Күндүзгү окуу формасында: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен) формасында: *20 900сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Аккредитация: 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун: Жок

Перспективасы: Финансист кесиби учурда абдан чоң суроо-талапка ээ. Бул кесиптин ээсине жакшы жумушка орношууга толук мүмкүнчүлүк бар. Финансисттер ар кандай мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарда: банктарда жана биржаларда, инвестициялык фонддордо, экономикалык жана финансылык кызматтарда керек. Башкача айтканда, өз ишинин деңгээлин жогорулатууга умтулган каалаган уюмга жумушка орношо алат. Финансист — бул капиталды көбөйтүүнүн жолдорун издөө жоопкерчилигин өзүнө ала турган адис.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Бул адистер үчүн жумуш мүмкүнчүлүктөрү өтө кеңири: ишканада «Финансы жана кредит» адистиги боюнча бүтүрүүчүлөр экономист, финансылык аналитик, пландоо-экономика бөлүмүнүн адистери, инвестициялык консультанттар, финансы бөлүмдөрүнүн башчылары, финансылык директорлор, ошондой эле финансылык башкаруунун куралдарын жана методдорун, акча-кредиттик жөнгө салууну, акча жана соода жүгүртүүнү уюштуруунун негиздерин билүүнү талап кылган башка кызматтарда. Бүтүрүүчүлөрүбүзгө банк тармагында иштөөгө кеңири мүмкүнчүлүктөр ачылды. Насыялоо менен алектенген банк бөлүмдөрү компетенттүү кредиттик инспекторлорго жана кредиттик адистерге муктаж. Банктардын башка түзүмдүк бөлүмдөрүндө валюталык жана депозиттик операциялар боюнча, банктар аралык эсептешүүлөр боюнча, баалуу кагаздар боюнча экономисттер, экономист-аналитиктер, пластикалык карталар менен иштөө боюнча адистер талап кылынат. Профессионалдык карьерасын ушул кызматтардын биринде баштаган «Финансы жана кредит» адистигинин бүтүрүүчүсү карьералык өсүүгө, өнүгүүгө жана банктардын тиешелүү бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин жооптуу жана кызыктуу кызматтарына өтүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ.

Кошумча маалымат алуу: буклет,

Бекирова Динара Осмоналиевна - 703 111 978 bekirova. dinara@gmail.com

Профили: «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит»

Окуунун формасы: Күндүзгү, сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуунун мөөнөтү: Күндузгу окуу формасы -4 жыл Сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен) — 5 жыл

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ- 110 балл, кошумча тест математикадан -60 балл алыш керек

Контрактык негизде окууга төлөм: Күндүзгү окуу формасында: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен) формасында: *20 900сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Аккредитация: 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун: Жок

Перспективасы: Бухгалтерлер жогорку кесипкөйлөргө талап кылынат. Алар ишмердүүлүктүн түрдүү тармактарында өздөрүн көрсөтө алышат. Эң кеңири жайылгандардын катарына банктык, өкмөттүк эмес ири жана чакан бизнес уюмдары кириши керек. Бухгалтерлер ар кандай каржы институттарына керек. Алардын арасында камсыздандыруу агенттиктери, салык инспекциялары, пенсиялык фонддор бар. Мындан тышкары, бул адистер өнөр жай, медициналык, транспорт жана башка көптөгөн тармактарда керек.

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Улуттук, жеке жана эл аралык компанияларда, каржылык кеңешчилер; каржы директорлору; аудиторлор, менеджерлер, банк секторунда финансылык аналитиктер. Уюмдардын жана ишканалардын чарбалык бөлүмдөрүнүн бухгалтерлери, ревизорлору, адистери болуп иштешет.

Кошумча маалымат алуу: буклет,

Бекирова Динара Осмоналиевна - 703 111 978 bekirova. dinara@gmail.com

Профиль: «Тармак жана иш чөйрөсү боюнча уюмду башкаруу»

Окуунун формасы: Күндүзгү, сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуунун мөөнөтү: Күндузгу окуу формасы -4 жыл Сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен) — 5 жыл

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ- 110 балл, кошумча тест математикадан -60 балл алыш керек

Контрактык негизде окууга төлөм: Күндүзгү окуу формасында: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен) формасында: *20 900сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Бюджеттик орун: жок

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Соода, IT, туризм, камсыздандыруу, HR, каржы жана жарнама чөйрөсүндөгү компанияларда менеджерлерге суроо-талап жогору, бизнес консалтинг, маркетинг жана жарнама, персоналды башкаруу, финансы жана банк иши, камсыздандыруу, экономиканын кайсы гана тармагында болбосун жогорку жетекчилик, муниципалдык башкаруу, жеке бизнес.Перспективасы-: Эксперттердин пикири боюнча, менеджмент боюнча адистер ар кандай экономикалык кырдаалда жана кайсы өлкөдө болбосун талап кылынат жана боло берет. Балким адистиктин аты өзгөрөт, бирок маңызы ошол бойдон калат. Менеджмент бүгүн барган сайын интернет чөйрөсүнө өтүүдө жана бул тенденция мындан ары да өнүгө берет.

Кошумча маалымат алуу: буклет, Бекирова Динара Осмоналиевна - 703 111 978 bekirova. dinara@gmail.com.

Профили: «Логистика жана жеткирүү чынжырын башкаруу»

Окуунун формасы: күндүзгү, сырттан (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — математика 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Бюджеттик орун:

Перспективасы: Логистикалык борборлорду куруу-замандын талабы!

Бүтүрүүчүлөрдүн иш чөйрөсү: транспорт, өндүрүш жана соода ишканалары; логистикалык операторлор; бажы брокерлери; автомобиль компанияларынын дилерлери жана жабдууларды чыгаруучулар; логистика тармагында маалыматтык технологияларды ишке ашыруучу жана консультациялык кызматтарды көрсөтүүчү компаниялар; сактоо жана контейнер терминалдары жана комплекстери, адистештирилген илим-изилдөө жана долбоорлоо институттары, мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдары.

Кошумча маалымат алуу: Исраилов Эрик Мукашович-701 569 956,кафедра башчысы

Окуунун формасы: Күндүзгү, сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуунун мөөнөтү: Күндузгу окуу формасы -4 жыл Сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен) — 5 жыл

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ- 110 балл, кошумча тест тарых же англис тили -60 балл алыш керек

Контрактык негизде окууга төлөм: Күндүзгү окуу формасында: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен) формасында: *20 900сомдон жогору

Бюджеттик орун: жок

Перспективасы- немис, англис, турк тилдерин билген студенттерге 2−3-курстан кийин Германияда, Турцияда практика өтүү мүмкүнчүлүгү бар.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Туризм программасынын бүтүрүүчүлөрүнө «Туризм менеджери» квалификациясы ыйгарылат. Кесиптик меймандостук адистери мейманканаларда жана мотелдерде администратор, регистр, консьерж, кассир ж.б. кызматтарда иштей алышат. Мындан тышкары мейманканалардын жана мотелдердин бөлмөлөрүнүн жана жалпы пайдалануучу жайларынын тазалыгын, тамактанууну талапка ылайык жүргүзүүнү, мейманкана ишканаларында сапаттуу продукцияны арзан баада сатып алууну камсыздап, туристтик фирмаларда ички жана эл аралык турларды уюштурушат. Туризм менеджерлери мейманкана жана мотелдер, туристтик компаниялар, Туризм министрлигинин ар кандай бөлүмдөрү сыяктуу меймандостук бизнестерине жумушка орношо алышат. Капиталы барлар өз бизнесин ача алышат. Бул кесиптин ээлери ички жана эл аралык туризм жакшы өнүккөн региондордо жана өлкөлөрдөн оңой эле жумуш таба алышат.

Кошумча маалымат алуу: буклет,

Бекирова Динара Осмоналиевна - 703 111 978 bekirova. dinara@gmail.com

Профили: «Жарандык укук»

Окуунун формасы: күндүзгү

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — тарых — 60 баллдан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Бюджеттик орун: Жок

Перспективасы: Юридикалык факультеттердин бүтүрүүчүлөрү теориялык база жана укук билими жагынан карьералык өсүш үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөргө ээ. Ишинин башталышында алар юридикалык фирмаларда же компанияларда баштапкы кызматтарга тапшыра алышат. Андан тышкары, көп нерсе адамдан, анын кесипкөйлүк жактан өнүгүүгө, квалификациясын жогорулатууга, көндүмдөрүн жана тажрыйбасын өнүктүрүүгө болгон каалоосунан көз каранды.

Бүтүрүүчүлөр кайсы жерде иштей алат: ар кандай юридикалык инстанцияларда, мисалы: прокуратура, Юстиция министрлигинде, Ички иштер министрлигинде, Кыргыз Республикасынын сот тутумунун уюмдарында; борбордук мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун да түзүмдөрүндө;

ар кандай мамлекеттик ведомстволордо;ар кандай коммерциялык уюмдарда; финансы чөйрөсүндө, адистештирилген фирмаларда же өз алдынча (юристтер); илим жана билим берүү тармагында ж.б.

Кошумча маалымат алуу: буклет,

Андабеков Нурбек Сейитказиевич - 709 127 171

Бекирова Динара Осмоналиевна - 703 111 978 bekirova. dinara@gmail.com

Окуунун формасы: күндүзгү

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — тарых — 60 баллдан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Бюджеттик орун: Жок

Перспективасы: Бул адистик карьера курууну каалагандар үчүн эң сонун. Кичинекей муниципалдык кызматкерден Жогорку кенештин депутаттыгына же ири компаниянын башкы директоруна чейин көтөрүлө аласыз. Эгерде сиз өзүңүздү келечекте төмөнкүдөй көрсөңүз, Мамлекеттик башкаруу боюнча даража пайдалуу болот: башкы директор же менеджердин жардамчысы;агенттиктин өкүлү же бөлүм башчы; эл аралык иштер боюнча экономикалык адис.

Жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү: бүтүрүүчүлөр теориялык билимдерин жана практикалык көндүмдөрүн шаардык, райондук администрацияларда, өкмөттөрдө, муниципалитеттерде, мэрияларда, жамааттын менеджери катары колдоно алышат. Ошондой эле, бүтүрүүчүлөр мамлекеттик жана коммерциялык структураларда, ири трансулуттук компанияларда, республикалык бажы жана салык кызматтарында, коомчулук менен байланыш бөлүмдөрүндө, пенсиялык же башка мамлекеттик фонддордо; көзөмөл кызматтары (салык инспекциясы, прокуратура ж.б.), социалдык коргоо органдарында жетекчилик кызматтарды ээлей алышат.

Кошумча маалымат алуу: буклет, Бекирова Динара Осмоналиевна - 703 111 978 bekirova. dinara@gmail.com

Дене тарбия жана спорт (аскерге чейинки даярдык) кафедрасы

Профили: «Дене тарбия жана спорт»

Окуунун формасы: Күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү: 4 жыл (күндүзгү), 5 жыл (сырттан).

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ керек эмес

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору (күндүзгү), 20 900сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Аккредитация: 2023-жылга чейин

Бюджеттик :орун жок

Перспективасы: Спорттун түбү боюнча тренер боло алат. Спорт түрү боюнча секцияларды ачып ишкердик кыла алат.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Мектептерде мугалим, спорт мектептерде, машыктыруучу, мекемелерде инстуктор, күч структурасында военный, милицияда СНБда иштесе болот

Кошумча маалымат алуу: Исраилов Э.М. -701 569 956, Ырыскелдиева А.К.-708 707 045, Айдаралиев А.А. — 705 196 095