Чоробек кызы Айзат

чоробек кызыТуулган жылы, айы: 2 ноябрь 1981 ж.

Улуту: кыргыз

Υй бүлөлүк абалы: үй бүлөлүү, 2 баланын апасы.

Билими: жогорку, Нарын мамлекеттик университети, «Жол кыймылын уюштуруу» адистиги, инженер

Эмгек тажрыйбасы:

 • 2000ж. НМУнун «Жаштар жана студенттер союзунун» финансылык менеджери;
 • 2003ж. НМУнун «Жол кыймылын уюштуруу» кафедрасынын окутуучусу;
 • 2008ж. аталган кафедрада ага окутуучусу;
 • 2011ж. НМУнун орто кесиптик билим беруу белумунун окуу иштери боюнча башчысы;
 • 2012ж. НМУнун орто кесиптик билим беруу белумунун директору;
 • 2014ж. НМУнун «АТД» кафедрасынын ага окутуучусу.

Сертификаттары:

 • Сертификат «Кураторлук ишмердуулук» боюнча, Нарын, 2012ж.
 • Сертификат «Окутуунун инновациялык методдору», Нарын, 2011ж.
 • Сертификат «Кыргыз Республикасындагы жогорку кесиптик билим беруунун эки денгээлдуутузуму», Нарын, 2012ж.
 • Certificate of Completion «Introduction to English», Нарын, 2013ж.
 • Сертификат «Открытая школа», Нарын 2007ж.
 • Сертификат «Развитие критического мышления в Вузе», Нарын, 2005ж.
 • Сертификат «Современные проблемы педагогики и психологии, технологии обучения в высшей школе», Нарын, 2005ж.
 • Сертификат «Окутуунун кредиттик технологиясынын шартында окуу процессии уюштуруу», Нарын, 2007ж.
 • Certificate of Achievement «English for Business Preliminary Level», 2007ж.

Сыйлыктары:

 • «Жаштар жана студенттер союзунун» Ардак грамотасы, 2005ж.
 • Нарын мамлекеттик университетинин «Ардак грамотасы», 2005ж.
 • Кыргыз республикасынын билим беруу, илим жана жаштар саясаты министрлигинин «Ардак грамотасы», 2006ж.
 • И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана «Айкелдук» Эл аралык кайрымдуулук фонддунун сыйлыгы, 2009ж.
 • Нарын шаардык мэриясынын жана депутаттардын Нарын шаардык Кечешинин «Ардак грамотасы, 2011ж.

Илимий иштери:

 1. Методические указания к курсовому проектированию по курсу «Электрические станции», «Сельскохозяйственное производство» «Охрана окружающей среды», и по курсу «Теория механизмов и машин» для специальности «Организация и безопасность дорожного движения»
 2. Реактивное усилие проволоки из никелида титана при активном нагружении
 3. Исследование электросопротивления проволоки из никелида титана