Табигый илимдик билим берүү кафедрасында

И. Арабаев атындагы КМУнин «Жалпы биология жана аны окутуунун технологиялары» кафедрасынын профессордук — окутуучулук курамы, б.и.д., профессор Давлетова Ч.С., б.и.к., профессор Шаршеналиева Г. А. жана С. Нааматов атындагы НМУнин «Табигый илимдик билим берүү» кафедрасынын доценти б.и.к., Ибраева Н.И. академиялык мобилдүүлүк боюнча өтүлүүчү лекцияларынын

ПРОГРАММАСЫ

Лекциялардын темаларыӨтүлүүчү убагыАудиторияА.А.А.
1Эволюциянын синезделген теориясы9.30−10.504-этаж 408-аудДавлетова Ч. С
2Аллель эмес гендердин оз ара аракетенишүүсү9.30−10.504 этаж 413 аудШаршеналиева Г. А.
3Эндокриндик системанын физиологиясы11.10 -12.304-этаж 408-аудДавлетова Ч. С
4Жынысты аныктоо жана анын өөрчүшүнө тийгизген таасирлери11.10 -12.304 этаж 413 аудШаршеналиева Г. А.
5Тамак сиңирүү системасы. Тамак синирүү бездер12.40−13.404-этаж 408-аудИбраева Н.И.
6SТЕМ сабактарынын келечеги жана көйгөйлөрү14.00−15.304-этаж 408-аудДавлетова Ч. С
7ДНК тукум куучулуктун материалдык негиздери14.00−15.304 этаж 413 аудШаршеналиева Г. А.
Өтүлүүчү жери: Ак-Коргон кампус
Педагогика факультети 29.04.2022ж.