Сабактан сырткаркы жана социалдык маселелер боюнча бөлүм

1. Тарбия иштери жана социалдык маселелер боюнча бир жылдык иш планын түзөт.

2. Социалдык колдоого муктаж болгон студенттер менен иштешет.

3. НМУнин окутуучуларын жана кызматкерлерин сыйлоо боюнча сунуштарды даярдайт.

4. КР мамлекеттик тилинин өнүгүшүнө кам көрөт жана факультеттердеги көрнөк-жарнактар менен жасалгалардын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшүн көзөмөлдөйт.

5. «үмүт», «Жаштык» ж. б стипендияларга окуунун алдынкыларын жана активист студенттердин документтерин даярдайт жана сунуштайт.

6. «Президенттик балга» жана Президенттин стипендиясына кандидаттарды тандайт жана сунуштайт.

7. Кесипке-багыттоо иштерин жүргүзүүнү жана мектеп окуучулары менен иштешүүнү координациялайт.

8. «Соң-Көл» жаштар борборунун, ЖжССнун, студенттик профсоюздун иштерине кураторлук кылат.

9. НМУнун бүтүрүүчүлөрү менен иш алып барууну көзөмөлдөйт.

10. Эл аралык уюмдар, Республикалык жана облустук уюмдар менен иштешүүнү координациялайт.

11. Гранттарды жана проекттерди жазууга кураторлук кылат.

12. Жаштар саясатына тиешелүү мамлекеттик программалардын ишке ашышын көзөмөлдөйт.

13. Факультеттердеги жүргүзүлүп жаткан тарбия иштерин кураторлукка алат жана декандардын орун басарларынын иштерин координациялайт.

14. НМУде өткөрүлүп жаткан иш-чаралардын финансылык каржылоосун иштеп чыгат жана тиешелүү жерге сунуштайт.

15. Жетектөөчү органдардын талабы боюнча маалыматтарды даярдайт.

16. НМУдагы КВН, Тама-Шоу оюндары, маданий-массалык иш-чараларды, спорттук курама командаларды түзүү жана аларды мелдештерге жиберүү тууралуу сунуштарды берет жана даярдайт.

17. НМУнун ректорунун, мамлекеттик тил жана окуудан тышкары иштери боюнча проректорунун буйруктарын аткарылышын көзөмөлдөйт.

18. НМУнин студенттик жатаканасында жашап жаткан студенттер менен иш алып барат жана жүргүзүлүп жаткан иштерин кураторлукка алат, коом менен байланыш түзөт (СМИ).