МамбеталиеваАйзада Мукамбетовна

Нарын шаары. Т. Айтматов көч № 69

Үй тел.: 3 522 5−30−95

Уюл. тел. 996 772−190−400 0707 345 443

e-mail: aizada.mambetalieva@rambler.ru

Билими:

1993 — 1997 — Нарын педагогикалык орто окуу жайы. Артыкчылык диплом.

1997 — 2002 — Нарын Мамлекеттик Университети, Филология Факультети, Англис тили жана адабияты адистиги. Артыкчылык диплом.

2011−2013 — Нарын Мамлекеттик Университети, Эл аралык магистр бөлүмү. «Билим берүү Менджменти»

Иш тажрыйбасы:

2002- азыркы күнгө чейин Филология Факультети, «Герман тилдери

кафедрасы" англис тили окутуучусу.

2013-азыркы күнгө чейин Филология факультетинде тарбия иштери боюнча

декандын орун басары

​Сертификаттары:

 • 2015-«Педагогикалык компетенттуулук. Билим беруунун сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору жана механизмдери» НМУ
 • 2015-«Successful Strategies for research and technology use» НМУ
 • 2015-" Евразиялык интеграциянын алкагында Кыргызстандын онугушунун негизги багыттары" НМУ
 • 2015-«Ынтымактуу мектеп» долбоорунун алкагында откон тренингге катышкан учун «Тынчтык Корпусу» Чолпон-Ата
 • 2014-«Teaching English to Young Learners» 10 жумалык онлайн курсун аяктаган учун сертификат. Орегона Университети
 • 2014-«The use of Learning Management System and lectures attitudes about the use of LMS in Higher Education» НМУ
 • 2014-«Training on English Language Teaching Communicative Methodology»
 • 2014-«Ааламдашуунун шарттарында Кргызстандын региондорун туруктуу онутуруу» НМУ.
 • 2013 — «Teachers helping teachers seminar», Бишкек
 • 2013 — «Project Design and Management», НМУ
 • 2012 — «Teaching as a Profession» НМУ Roman-German Languages Department (presenter)
 • 2012 — «Two levels of bases of Education of KR» certificate for active participation, НМУ
 • 2012 — «Introduction to TOEFL» certificate for active participation, НМУ
 • 2010 — «7th annual conference New approaches to teaching English Methodology» certificate for active participation, Ысык-Көл, Кары-Көл
 • 2010 — The 10th Annual Symposium of English teachers in Kyrgyzstan
 • 2010 — «Innovative technologies» certification for active participation, НМУ
 • 2009 — «Communicative methodology Course», НМУ
 • 2009 — «Interactive methods of teaching and learning», НМУ
 • 2009 — «New ideas in transforming to Learner Centered Methodology», НМУ
 • 2009 — Trainer of English — «FORUM» English language teachers association НМУ
 • 2008 — Тренер"New innovative methods of teaching English" For school teachers of Naryn oblast
 • 2007 — «6th Annual International Teachers of English Conference», Ысык-Көл .(presenter)
 • 2007 — «Forum LTA activities» НМУ (презентатор)
 1. «Мамлекеттик тилдин 25 жылдыгына карата болгон бир айлыкты уюштуруп, өткөрүүдө кошкон салымы үчүн Ырыызычылык кат» НМУ 2015
 2. «Билим беруу тармагындагы үзүрлүү эмгеги, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы, педагогикалык кызматкерлердин кызыкчылыгын коргоодогу жетишкендиктери үчүн» Ардак грамота НМУнун профсоюзу 2014
 3. «Чет тилин окутуунун методикасы кафедрасынын активдүү окутуучусу» ардак грамотасы
 4. «Англис тили жана адабияты кафедрасында активдүү иштегендиги үчүн» ардак грамота
 5. «Ишке так каунтерпарт» Тынчтык Корпусу, «Ынтымактуу мектеп долбоору» негизинде Чолпон-Ата шаары 2015
 6. «Мыкты презентация» жасагандыгы учун сертификат, Тынчтык Корпусу, «Ынтымактуу мектеп долбоору» негизинде Чолпон-Ата шаары 2015

Башка маалыматтар

2014-азыркы күнгө чейин"Тынчтык Корпусунун" волонтерунун каунтерпарты

2005-азыркы күнгө чейин"FORUM" мугалимдердин ассосациясынын мүчөсү

2011-азыркы күнгө чейин «Герман тилдери» кафедрасынын «Шекспир

театрынын" башчысы

2014 Орегон Университеинин 10 жумалык он-лайн курсунун бүтүрүүчүсү

Жарыяланган макалалары

 • «Тилдин тиби жана мааниге ээ создордун валенттулук муноздомосу» Известия Вузов, № 5, 2013
 • «Чет тилин окутууда студенттердин оздук ишин аткаруудагы интернеттеги маалыматтык ресурстардын колдонулушу» Известия Иузов, № 4, 2014
 • «НМУда Студенттердин оз алдынча иштерин жана тесттерди окуу прцессинде колдонуунун практикалык маселелери» НМУ Жарчысы № 1, 2015
 • «Two Heroes in Different Variants of the Creativities of Ch/Aitmatov's face to Face and Valentin Rasputinov’s Live and Remember» Байтанаев oкулары-3 Казакстан, Чымкент 2015
 • «Манас Эпосу-жаш муундарды патриоттулукка тарбиялоонун булагы» Талас Мамлекеттик Университети, 2015
 • «Англис тилин окутуудагы англис тили жана адабияты адистигинин 1-курсунун студенттери учун тандалган окуу китептеринин озгочолуктору жана айрымачылыкиары» Наука и Новые Технологии, № 3−4 2009
 • «M.A.Zoshenko-the Creator of the Comic Novel» Байтанаев oкулары-2 Казакстан 2014
 • «Pedagogical Conditrion of Formation of Information Competence Students of Philological Faculty Based Multimedia Technologies» Байтанаев oкулары-2 Казакстан 2014

Компьютердик тажрыйбасы Windows Microsoft программалары, Excel, Power Point