П.и.к. Ж.Б.Эгимбаева Алматы мамлекеттик университетинде эл аралык илимий-практикалык конференцияда

2018 жылдын 3−5 майында «Чет тилдери» кафедрасынын окутуучсу, п.и.к., доцент Эгимбаева Жаныл Болоткановна Алматы Мамлекеттик Университетинин тарабынан уюшулган «Казак филологиясынын тарыхы: Латын алфавити» Эл аларык илимий-практикалык конференцияга катышып келди. Конференциянын журушундо «Чет тилин окутууда маалыматтык технголоияны колдонуунун негиздери» аттуу доклады окуду. Жыйынтыгында эн мыкты доклад деген сертификатка ээ болду.