Адистиктер

Профили: «Орус тили жана адабияты»

Окуунун формасы: күндүзгү, дистанттык
Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)
Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл
Контрактык негизде окууга төлөм: * 23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: 2025 — жылга чейин
Бюджеттик орун:
Перспективасы: Нарын областында орус тилин жайылтуу максатында консультативдик борбор ачуу (Развитие грамотного письменного и устного русского языка), Россиянын алдынкы жогорку окуу жайлары менен иштешүү мүмкүнчүлүгү бар
Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Мектептерде, гимназияларда, Окуу борборлорунда, билим берүүчү жайларда
Кошумча маалымат алуу: буклет, кафедра башчысы: Касаболотова Гулзат Асемединовна, тел.: 0 702 291 226 kasabolotova72@mail.ru

Профили: «Кыргыз тили жана адабияты»

Окуунун формасы күндүзгү, дистанттык
Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)
Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл,
Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: 2025-жылга чейин
Бюджеттик орун:
Перспективасы: Илимий-изилдөөлөрдү ар тараптуу жүргүзө алат.
Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Билим берүү мекелеринде, массалык маалымат каражаттарынын бардык багыттарында.
Кошумча маалымат алуу: буклет, Кафедра башчысы: Аман кызы Бактыгүл.Тел:0501 90−60−00.amankyzy1976@mail.ru

Профили: «Англис тили жана адабияты»

Окуунун формасы: күндүзгү
Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4жыл)
Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ-110 балл, кошумча- англис тили 60тан жогору
Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: 2025-жылга чейин
Бюджеттик орун:
Перспективасы: Америка жана Европа мамлекеттерине баруу, чет элдик уюмдар (жарандар) менен иштешүү мүмкүнчүлүгү бар
Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Окуу борборлорунда, билим берүүчү жайларда, уюмдарда, чет элдик компанияларда жана англис тили боюнча окутуу курсун ачуу
Кошумча маалымат алуу: Абдыразакова Марианна Усенбековна. Тел.: 0 701 52 00 52, marianna.useinovna@gmail.com

Профили: «Немис тили жана адабияты»

Окуунун формасы: күндүзгү
Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4жыл)
Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ-110 балл
Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: 2025-жылга чейин
Бюджеттик орун:
Перспективасы: Германия жана Европанын мамлекеттеринде стажировкага баруу, билим алуу мүмкүнчүлүгү бар
Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Окуу борборлорунда, билим берүүчү жайларда, уюмдарда, чет элдик компанияларда жана немис тили боюнча окутуу курсун ачуу
Кошумча маалымат алуу: Абдыразакова Марианна Усенбековна. Тел.: 0 701 52 00 52, marianna.useinovna@gmail.com

Профили: «Кытай тили жана адабияты»

Окуунун формасы күндүзгү
Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4жыл)
Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ-110 балл, кошумча англис тили 60тан жогору
Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация —
Бюджеттик орун:
Перспективасы: Конфуций борбору аркылуу Кытайга жарым жана бир семестр окуп келуу мүмкүнчүлүгү бар
Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Фирмаларда, билим берүүчү жайларда, окуу борборлорунда, чет элдик компанияларда
Кошумча маалымат алуу: Абдыразакова Марианна Усенбековна. Тел.: 0 701 52 00 52, marianna.useinovna@gmail.com

Профили: «Адабий чыгармачылык»

Окуунун формасы: күндүзгү
Окуунун мөөнөтү: 10 семестр (5 жыл)
Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ талап кылынбайт. Сочинение жазышат.
Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)
Аккредитация: 2025-жылга чейин
Бюджеттик орун:
Перспективасы: Адабий жана публицистикалык чыгармаларды которууга кенен мүмкүнчүлүк алат.
Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Билим берүү мекелеринде, массалык маалымат каражаттарынын бардык багыттарында. Илимий китепканаларда.
Кошумча маалымат алуу: буклет, Кафедра башчысы: Аман кызы Бактыгүл.Тел:0501 90−60−00.amankyzy1976@mail.ru