Адистиктер

Профили: Орус тили жана адабияты

Окуунун формасы күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл

Контрактык негизде окууга төлөм I — курс — 21,000; II — курс — 23,100; III — курс- 23,520; IV — курс — 24,150;

Аккредитация 2025 — жылга чейин

Бюджеттик орун 6

Перспективасы Нарын областында орус тилин жайылтуу максатында консультативдик борбор ачуу (Развитие грамотного письменного и устного русского языка), Россиянын алдынкы жогорку окуу жайлары менен иштешүү мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар; Мектептерде, гимназияларда, Окуу борборлорунда, билим берүүчү жайларда

Кошумча маалымат алуу: буклет, кафедра башчысы: Касаболотова Гулзат Асемединовна

702 291 226 kasabolotova72@mail.ru

Профили Кыргыз тили жана адабияты

Окуунун формасы күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл,

Контрактык негизде окууга төлөм 1-курс — 21 000 сом, 2-курс 23 100 сом, 3-курс 23 520,4-курс 24 150 сом,

Аккредитация 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы Илимий-изилдөөлөрдү ар тараптуу жүргүзө алат.

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Билим берүү мекелеринде, массалык маалымат каражаттарынын бардык багыттарында.

Кошумча маалымат алуу: буклет, Кафедра башчысы: Аман кызы Бактыгүл.Тел:0501 90−60−00.amankyzy1976@mail.ru

Профили: Англис тили жана адабияты

Окуунун формасы күндүзгү

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ-110 балл, кошумча- англис тили 60тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-курс-21 000с, 2-курс-23 100с, 3-курс-23 520с, 4-курс-24 150с

Аккредитация 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы Америка жана Европа мамлекеттерине баруу, чет элдик уюмдар (жарандар) менен иштешүү мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Окуу борборлорунда, билим берүүчү жайларда, уюмдарда, чет элдик компанияларда жана англис тили боюнча окутуу курсун ачуу

Кошумча маалымат алуу: буклет, Айдаралиева Айнура Сабыровна — кафедра башчысы, ainura. aidaralieva@gmail.com

Тел: 0701 86 43 03

Профили: Немис тили жана адабияты

Окуунун формасы күндүзгү

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ-110 балл

Контрактык негизде окууга төлөм 1-курс-21 000 сом, 2-курс-23 100 сом, 3-курс-23 520 сом, 4-курс-24 150 сом

Аккредитация 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун 5

Перспективасы Германия жана Европанын мамлекеттеринде стажировкага баруу, билим алуу мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Окуу борборлорунда, билим берүүчү жайларда, уюмдарда, чет элдик компанияларда жана немис тили боюнча окутуу курсун ачуу

Кошумча маалымат алуу: буклет, Айдаралиева Айнура Сабыровна — кафедра башчысы, ainura. aidaralieva@gmail.com Тел: 0701 86 43 03

Профили: Кытай тили жана адабияты

Окуунун формасы күндүзгү

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ-110 балл, кошумча англис тили 60тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-курс-21 000 сом, 2-курс-23 100 сом, 3-курс-23 520 сом, 4-курс-24 150 сом

Аккредитация —

Бюджеттик орун 10

Перспективасы Конфуций борбору аркылуу Кытайга 1 жылдык стажировкага баруу мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Фирмаларда, билим берүүчү жайларда, окуу борборлорунда, чет элдик компанияларда

Кошумча маалымат алуу: буклет, Айдаралиева Айнура Сабыровна — кафедра башчысы, ainura. aidaralieva@gmail.com Тел: 0701 86 43 03

Профили: Адабий чыгармачылык

Окуунун формасы күндүзгү

Окуунун мөөнөтү 10 семестр (5 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ талап кылынбайт. Сочинение жазышат.

Контрактык негизде окууга төлөм 1-курс — 21 000 сом, 2-курс 23 100 сом, 3-курс 23 520,4-курс 24 150 сом,

Аккредитация 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун —

Перспективасы Адабий жана публицистикалык чыгармаларды которууга кенен мумкунчулук алат.

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Билим берүү мекелеринде, массалык маалымат каражаттарынын бардык багыттарында. Илимий китепкаларда.

Кошумча маалымат алуу: буклет, Кафедра башчысы: Аман кызы Бактыгүл.Тел:0501 90−60−00.amankyzy1976@mail.ru