Олимпиада

Маалыматтык технологиялар кафедрасында «Программалоо тили» боюнча олимпиада болуп өттү.

Программалоо тилдери боюнча 2 уровендеги олимпиада болуп өттү. Жогорку денгээлдеги жана базалык. Жогорку денгээлдеги боюнча: Жаныбек-1 орун, Алмир-2 орун, Атай-3 орунга ээ болушту, базалыктын 2 орунун Салтанат алды, студенттерибизди куттуктайбыз!!!