Нуралиева Назгул Молдалиевна экономика илимдеринин кандидаты

Нуралиева Назгуль Молдалиевна экономика илимдеринин кандидаты, аралыктан окутуу бѳлүмүнүн башчысы,

n_nuralieva@mail.ru 777 069 191, 707 857 482,

г. Нарын, 722 603 ул. Ленина 121, кв. 3

Нуралиева Назгул Молдалиевна, 1969-жылы Нарын облусунун Ат-башы районунун Баш-Кайыңды айылында туулган, кыргыз.

1990-жылы Россиянын Мичуринск шаарында Мичурин атындагы технологиялык техникумун бүтүргөн. Адистиги кондитердик азыктар боюнча «Техник-технолог».

2000-жылы Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетин бүтүргөн. Адистиги «Бухгалтердик эсеп жана аудит», экономика илимдеринин кандидаты, доцент.

Эмгек жолунун жана илимий педагогикалык ишмердүүлүгүнүн негизги этаптары:

1990−1992-жылдары Нарын шаарынын «Сейил-Булак» комплексиндеги кондитердик цехтин башчысы.

1992−1994-жылдары Нарын облусуна караштуу Ат-Башы ГЭС аймагынын № 30 профессионалдык орто окуу жайында «Экономика» сабагынан мугалим.

1994−1996-жылы Нарын шаарынын № 87 профессионалдык лицейинде «Бухгалтердик эсеп» адистиги боюнча мастер жана окутуучу.

1996−1998 жылдары № 87 профессионалдык лицейдин эсеп-кысап бөлүмүндө бухгалтер, ага бухгалтер.

1999−2002-жылдары Экономика-юридикалык факультетинин окутуучусу жана методисти.

2002−2005 жылдары Экономика-юридикалык факультетинин деканынын тарбиялык иштер боюнча орун басары.

2005−2007-жылдары Экономика факультетинин деканынын сырттан окуу бөлүмү боюнча орун басары, экономика жана салык салуу кафедрасынын ага окутуучусу.

2007−2010-жылы НМУнун үзгүлтүксүз билим берүү факультетинин деканынын окуу иштери боюнча орун басары.

2010−2013-жылдан бери Экономика бизнес жана башкаруу факультетинин деканы.

2013-жылдан азыркы мезгилге чейин С. Нааматов атындагы НМУнун Окуу иштери боюнча проректору.

2016-жыл апрель айынан азыркы мезгилге чейин дистанттык билим берүү факультетинин бѳлүм башчысы,

Экономика, бухгалтердик эсеп жана менеджмент кафедрасында «Экономикалык анализдин теориясы», «Экономикалык анализ», «Финансылык-чарбачылык ишмердүүлүктөгү анализ», «Финансылык-чарбачылык ишмердүүлүктөгү анализ жана диагностика», «Өндүрүштүн экономикасы», «Бухгалтердик эсеп» курстарынан лекцияларды окуп, семинардык сабактарды алып барат. Аталган курстар боюнча окуу-методикалык колдонмолор иштелип чыгып, тесттер түзүлүп, жарык көргөн.

Республикалык деңгээлде жана Россия, Казакстан мамлекеттеринин эл аралык илимий-практикалык конференцияларына илимий баяндамалары менен катышып, 30дан ашык илимий жана окуу-методикалык эмгектерин жарыяланган. Анын «Рыноктук шартта калктын өздүк көмөкчү чарбасынын өнүгүшү» деген темадагы жазылган монографиясында азыркы рыноктук учур талабына ылайык айыл-чарба тармагынын өнүгүшү чагылдырылып, көмөкчү чарбалардын өлкөгө кошкон экономикалык салымы боюнча маселелерди чечүү жолдору каралган.

Ар кандай эл аралык программалар менен бирдикте иш алып барууда (проект ЮСАИД, «Сорос-Кыргызстан» ж.б.), жана көптөгөн сертификаттарга ээ. Нарын облусунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө арналган эки жолку стратегиялык пландарды иштеп чыгууга катышкан.

2004-жылы Нарын облустук администрациясынын Ардак грамотасы, 2005-жылы НМУнун Ардак грамотасы, 2010-жылы «Кыргыз Республикасынын Билим берүүсүнүн отличниги» төш белгиси жана Кыргыз Республикасынын каржы министрлигинин Ардак грамотасы менен сыйланган. 2013-жылы шаардык кеӊеш тарабынан «Жылдын мыкты депутаты» диплому менен жана райондук администрация тарабынан «Асылзат нуру» медаль, 2014 жылы Кыргыз Республикасынын Ардактуу айымы тош белгиси менен КР Аксакалдар жана айымдар коому тарабынан сыйланган.

2015-жылы Табият таануу Академиясынын профессору деген наамга ээ болгон.

Квалификация: курс «Финансовый учёт», организованный корпорацией КАРАНА, г. Нарын, 2000 г.;

— тренинг «Бизнес-планирование», организованный Фондом Евразия и Ассоциацией специалистов интерактивных методов обучения (АСИМО), г. Нарын, 2001 г.;

- курс «Налоги и право», организованный корпорацией ПРАГМА, г. Нарын, 2002 г.;

- курс «Техника эффективного менеджмента», организованный БФЭА, при поддержке Фонда Евразия и US AID, г. Нарын, 2003 г.;

- курс «Управленческий учёт», организованный ОБА, г. Нарын, 2003 г.;

- Летняя школа «Введение в тендерные исследования», организованный Женской программой Фонда «Сорос-Кыргызстан», Иссык-Куль, 2003 г.;

- курс «Эффективный менеджмент для малого и среднего бизнеса», организованный БФЭА, при поддержке Фонда Евразия и USAID, г. Нарын, 2003 г.;

- тренинг «Развитие критического мышления через чтение и письмо», организованный Фондом Сорос-Кыргызстан, г. Нарын, 2004 г.;

- отчётный тренинг «Развитие критического мышления через чтение и письмо», организованный Фондом Сорос-Кыргызстан, г. Нарын, 04 г.;

- итоговый тренинг «Развитие критического мышления через чтение и письмо», организованный Фондом Сорос-Кыргызстан, г. Нарын, 05 г.;

- семинар «Стратегическое экономическое образование Кыргызстана», г. Бишкек, 2008 г.; тренинг «Методы преподавания»,

организованный НГУ г. Нарын, 2010 г.

- Консорциум экономических исследований и образования и Ассоциация учреждений образования «Education Network)), «Проблемы развития предпринимательства в сельском хозяйстве Нарынской области и региональная экономическая политика» г. Москва, 2008 г

- Школа профессионального и непрерывного образования организованный университетом Центральной Азии «Энерго эффективность и искусственная среда обитания», г. Бишкек, 2010 г.

- Школа профессионального и непрерывного образования организованный университетом Центральной Азии «Управление природными угрозами и рисками» г. Бинжек, 2011 г.

- Школа профессионального и непрерывного образования организованный университетом Центральной Азии «Управление пастбищами» г. Бишкек, 2012 г.

Публикации: Опубликованы свыше 25 статей в сборниках республиканских, международных научно-практических конференций, в научных журналах Кыргызской Республики, России, Казахстан.

Награждения:

- почетные грамоты Нарынской областной и городской администраций;

- поощрения и награды Нарынского государственного университета;

—  награждена дипломом «Отличник Образования», -почетной грамотой Министерства финансов Кыргызской Республики.