Новая страница

Профили: Экономикадагы колдонмо информатика

Окуунун формасы: Күндүзгү

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ОРТ — негизги балл 110, кошумча балл (физика же математика) 60 баллдан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: * 23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Аккредитация: 2023-жылы өтөт

Бюджеттик орун:

Перспективасы: Компьютердик техникаларды сапаттуу тейлөө жана компьютердик технологияларынын жетишкендиктерин экономикада, мекеменин ишин алдыга жылдырууга эффективдүү пайдалануу. Андан тышкары маалымат системдерин тестирлөө, программдык камсыздоо (Web тиркемелерин иштеп чыгуу, берилиштер базасы, программалоо тилдери Python, Си, Java ж.б.) жана экономикалык багыттагы (экономика, бизнес пландоо, проект түзүү, каржы жана насыя, бух. эсеп, салык салуу) билимдерин өздөштүрүп чыгат.

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: ОАО «Кыргызтелеком», банк, билим берүү тармактарда программист, КР социалдык фонду, налог ж.б. бардык мекемелерде IT адис катары иш алып барууга жөндөмдүү.

Кошумча маалымат алуу:

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети сайты — nsu. kg

Кафедра башчысы; Кулманбетова Сагынбүбү Мусековна 0709 581 781 sagynkulmanbetova@mail.ru

Профили: Маалыматты иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары

Окуунун формасы: Күндүзгү

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ОРТ — негизги балл 110, кошумча балл (физика же математика) 60 баллдан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Аккредитация: 2022- ж. өттү.

Бюджеттик орун:

Перспективасы: Программдык каражаттарды тестирлөө, программалоо (Web тиркемелерин иштеп чыгуу, берилиштер базасын түзүү, программалоо тилдери Python, Си, Java ж.б.) билимдерди үйрөнөт.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: ОАО «Кыргызтелеком», банк, мекемелерде программист, аралыктан иштеген программист, Web-разработчик ж.б., ошондой эле бардык мекемелерде IT адис катары иш алып барууга жөндөмдүү.

Кошумча маалымат алуу:

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин сайты — nsu. kg

Кафедра башчысы; Кулманбетова Сагынбүбү Мусековна 0709 581 781 sagynkulmanbetova@mail.ru

Профили: Саламаттык сактоодогу информатика

Окуунун формасы: Күндүзгү

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ОРТ — 110 балл

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

Аккредитация: 2021- ж. өткөн

Бюджеттик орун: жок

Перспективасы: Окуу планы европалык стандартка ылайыкталып иштелип чыккан. Бул багытта немис тилине басым жасалат, компьютердик технологияларды медицина тармагында колдонуу багытында сабактар окутулат. Окуу процессинде «Телемедицина», «Мобилдик тиркемелерди иштеп чыгуу» «Программалоо тилдери» дисциплиналары кирет, эл аралык медициналык стандарттар, электрондук базаларды түзүү, иштеп чыгуу, медициналык аппараттардын программдык каражаттарын жөндөө, иштетүү, башкаруу, программдык жабдыктарды жүктөө жана ишке киргизүү көндүмдөрүнө ээ болот.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: КР медициналык борборлорунда, медициналык мекемелерде IT адис катары, саламаттыкты сактоодогу информатика багытында илимий ишмердүүлүк жүргүзүгө болот. Мындан тышкары жеке компания деп саналган Алтер Мед., Компания «Спец Фарм», ОсОО «Эльфарм» ж. б иштөөгө болот.

Кошумча маалымат алуу:

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети сайты — nsu. kg,

Кафедра башчысы; Кулманбетова Сагынбүбү Мусековна 0709 581 781 sagynkulmanbetova@mail.ru

Агрардык жана технологиялык дисциплиналар кафедрасы

 • Профили: «Жер жана суу ресурстарын экологиялык пайдалануу», «Экология жана жаратылышты пайдалануу»

 • Окуунун формасы: күндүзгү, дистанттык

  Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

  Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — биология 60 тан жогору

  Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору (Контракт 2022−2023 жылдын өкмөтүнүн токтому чыккандан кийин аныкталат)

  Аккредитация

  Бюджеттик орун:

  Перспективасы; немис тилин билген студенттерге 2−3-курста Германияда LOGO e.V.; JD-East; PRAXX программалары аркылуу практика өтүү мүмкүнчүлүгү бар. 4-курста жана ушул багытта бүткөн студент Аграрменеджмент багытында магистратура окуу мүмкүнчүлүгү бар жана Weihenstephan-Triesdorf прикладдык университетинде практика өтүү жана магистратурада окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат

  Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Билим берүү мекемелерде, илим изилдөө институтунда, экологиялык уюмдарда, экотехинспекцияда, экологиялык коомдук фонд, токой чарбаларда, мамлекеттик коруктарда, улуттук парктарда, МЧСте.

  Кошумча маалымат алуу: буклет

  Мамырбаев Адилет — 997 440 927, кафедра башчысы, adiletnsu@gmail.com,

  Акматов Кубан, 700 250 386, окутуучу, kubanakmatov_86mail.ru

 • Профили: «Өсүмдүк азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү», «Мал азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү»

 • Окуунун формасы: күндүзгү, дистанттык

  Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

  Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — биология, химия 60 тан жогору

  Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору

  Бюджеттик орун:

  Перспективасы: немис тилин билген студенттерге 2−3-курста Германияда LOGO e.V.; JD-East; PRAXX программалары аркылуу практика өтүү мүмкүнчүлүгү бар. 4-курста жана ушул багытта бүткөн студент Аграрменеджмент багытында магистратура окуу мүмкүнчүлүгү бар жана Weihenstephan-Triesdorf прикладдык университетинде практика өтүү жана магистратурада окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат

  Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Дан, ун, нан азыктарын иштетүү чарбаларында. Кантты кайра иштетүү өнөр жайында. Сүт жана эт комбинаттарында. Бул тармактын адиси менеджер, технолог,өндүүрүүчү жана жеке ишкер боло алат.

  Кошумча маалымат алуу: Мамырбаев Адилет — 997 440 927, кафедра башчысы, adiletnsu@gmail.com,

  Акылбекова Искра Кубанычбековна — 709 268 862, кафедранын окутуучусу, akylbekova1987iskra@gmail.com.

 • Профили: «Кийим дизайны», «Графикалык дизайн»

 • Окуунун формасы күндүзгү
 • Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4 жыл)
 • Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ -талап кылынбайт, ички экзамен, жалпы орто билим жөнүндөгү аттестат же орто профессионалдык билими бар диплом

  Контрактык негизде: *23 100 сомдон жогору

  Аккредитация

  Бюджеттик орун — жок

  Перспективасы: Кыргызстанда өзүнүн жеке ишканасын ачуу мүмкүнчүлүгү

  Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Билим берүү мекемелерде, жеке жана мамлекеттик ишканаларда (профиль боюнча (индустрияларда, архитектура, маданият, телевидение, жарнама, типография, кѳркѳм кѳргѳзмѳлѳрдѳ, ж. б), соода тармагында, дизайн талап кылынган же байланышы бар уюмдарда.

  Кошумча маалымат алуу: буклет,

  Молдалиева Мизера Искендеровна — 778 228 588, окутуучу, mizera75@mail.ru

Профили: Жайытты жайгаштыруу

Окуунун формасы: күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — биология 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору

Аккредитация:

Бюджеттик орун:

Перспективасы: немис тилин билген студенттерге 2−3-курста Германияда LOGO e.V.; JD-East; PRAXX программалары аркылуу практика өтүү мүмкүнчүлүгү бар. 4-курста жана ушул багытта буткон студент Аграрменеджмент багытында магистратура окуу мүмкүнчүлүгү бар жана Weihenstephan-Triesdorf прикладдык университетинде практика өтүү жана магистратурада окуу мүмкүнчүлүгү ээ болушат.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Айыл Өкмөттүн жайыт комитетинде жана жерге жайгаштыруу бөлүмүндө, Мамлекеттик каттоо уюмдарында, Жерди башкаруу боюнча мамлекеттик долбоорлоо институту, Жайыт департаментинде

Кошумча маалымат алуу: Мамырбаев Адилет — 997 440 927, кафедра башчысы, adiletnsu@gmail.com,

Акматов Кубан, 700 250 386, окутуучу, kubanakmatov_86mail.ru

Профили : Агрономия

Окуунун формасы: күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — биология 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору

Аккредитация:

Бюджеттик орун:

Перспективасы: немис тилин билген студенттерге 2−3-курста Германияда LOGO e.V.; JD-East; PRAXX программалары аркылуу практика өтүү мүмкүнчүлүгү бар. 4-курста жана ушул багытта буткон студент Аграрменеджмент багытында магистратура окуу мүмкүнчүлүгү бар жана Weihenstephan-Triesdorf прикладдык университетинде практика өтүү жана магистратурада окуу мүмкүнчүлүгү ээ болушат.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: фермердик чарбаларда, айыл-чарба кеңеш берүү уюмдарында, жерди иштетүү институттарында, сортторду чыгаруучу станцияларда, ботаникалык бакчаларда, айлана-чөйрөнү жашылдандыруу чарбаларында жана жеке ишкер боло алат.

Кошумча маалымат алуу: буклет

Мамырбаев Адилет Кылычбекович Мамырбаев Адилет — 997 440 927, кафедра башчысы, adiletnsu@gmail.com, Акматов Кубан, 700 250 386, окутуучу, kubanakmatov_86mail.ru

Техникалык дисциплиналар кафедрасы

Профили: Электр чордондору жана кѳмѳк чордондору

Окуунун формасы: күндүзгү, сырттан (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — математика, физика-60 баллдан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору

Аккредитация— 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун:

Перспективасы: немис тилин билген студенттерге 2−3-курстан кийин Германияда практика өтүү мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Шаардык, райондук электр тармактар ишканалары, жогорку чыңалуу электр тармактар ишканалары, «Чыгышэлектр» ААКнын Нарындагы филиалы, «Түндүкэлектр» ААК ишканасы, «Кичи ГЭС» тер мекемеси, Ат-Башы гидроэлектр станциялары жана подстанцияларында, ѳндүрүштүн энергетика жагын тейлеген кызматтарында, электр энергетикалык системалар жана тармактарда, техника жана чарба тармактарын электр менен жабдуу бѳлүктѳрүндѳ, электр станциялары жана комплекстерде, электрдик машиналар, трансформаторлор, электромеханикалык комплекстер жана системалар, анын ичинде башкаруу жана жөнгө салуучу тараптарында иштегенге болот. Долбоордук институттарда, энергетика мекемелеринде, уюштуруу-башкаруучулук кызматтарда, курулуш тармагында бардык электрдик монтаждоо жана жѳнгѳ салуу жагында, илим-изилдѳѳ институттарында иштегенге болот.

Кошумча маалымат алуу: буклет,

Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,701 084 537,кафедра башчысы, saira-091@mail.ru

Профили: «Жол кыймылын уюштуруу анан анын коопсуздугуу», «Унаадагы бажы иши», «Унаада ташууну уюштуруу жана башкаруу».

Окуунун формасы: күндүзгү, сырттан (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуунун мөөнөтү— 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — математика, физика-60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору

Аккредитация— 2023-жылга чейин

Бюджеттик орун:

Перспективасы: Ѳндүрүштүк практиканы мамлекеттик жана областтык автоиспекцияда, жол куруу башкармалыктарында, жол кайгуул кызматтарында ѳткѳрүү шарттары бар. Азыркы күндѳ жол кыймыл уюштуруу жана аныны коопсуздугу республикадагы эн актуалдуу маселеге айланган жана бул адистик келечекте талап кылынат. Унаанын ролу адамдын жашоосунда негизги ролду ээлегендиктен, бул кесип келечекте таанымал.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн объектилери ТПТ (транспорттук процесстардин технологиясы) даярдоо багыты боюнча бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн объектилери төмөнкүлөр болуп саналат:

* жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча мамлекеттик уюмдар менен ишканалар

* менчик формасы башка транспорттук уюмдар менен ишканалар

* жол кыймылынын коопсуздугу кызматтары

* транспорттук-экспедициялык ишканалар менен уюмдар

* транспорттук жана мамлекеттик транспорттук инспекциялардын аймактык башкаруу органдары

* транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү изилдөө жана тейлөө боюнча марктингдик кызматтар менен бөлүмдөр

* товар жылдыруунун жана жүргүнчүлөрдү ташуунун аймактык тутумдары

* өндүрүштүк жана сатып өткөрүүчүлүк тутумдар

* өндүрүштүк-технологиялык тутумдарды маалыматтык камсыздоо уюмдары менен ишканалары

* долбоорлоо, илим-изилдөө мекемелери.

Кошумча маалымат алуу:

Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,701 084 537,кафедра башчысы, saira-091@mail.ru

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна 705 819 446

Профили: «Жылуулук газ менен камсыздоо жана желдетүү», «Автомобиль жолдору жана аэродромдор», «Суу менен камсыз кылуу жана канализация».

Окуунун формасы: күндүзгү, сырттан (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — математика, физика-60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору

Бюджеттик орун:

Перспективасы: Кыргызстандагы климаты татаал регион Нарын областы. Жылуулук берүү сезонунун узактыгы алты ай. Кыргызстанда кѳмүрдүн кору болгондуктан, жылуулук менен камсыздоо келечеги -актуалдуу, бул адистикке муктаждык бар.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Шаардык, райондук жылуулук жана газ менен камсыздоо ишканалары, жылуулук-электр борборлору, жылуулук-электр станциялары, газ менен камсыздоо ишканалары, илимий-изилдөө жана долбоорлоо-конструктордук иштерди аткарууга долбоордук институттарда, өндүрүштүк-технологиялык жана өндүрүштүк-башкарууга жылуулук, газ менен камсыздоо мекемелеринде, жылуулукту жана газ системасын иштетүүгѳ монтаждык — жөнгө салуу бѳлүктѳрүндѳ иш алып барса болот.

Кошумча маалымат алуу: буклет,

Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,701 084 537,кафедра башчысы, saira-091@mail.ru

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна 705 819 446

Профили: «Автомобиль жолдору жана аэродромдор»

Окуунун формасы: күндүзгү, сырттан (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — математика, физика-60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору

Бюджеттик орун:

Перспективасы: Кыргызстан ѳнүгүү жолуна түшүү үчүн жол куруу тармагы сапаттуу иш алып барыш керек. Бекеринен жол-бул экономиканын күрѳѳ тамыры деп айтылбаса керек. Демек, бул багыттагы адистерге келечекте муктаждык болот.

Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Шаардык, райондук жол куруу мекемелери, жол тейлѳѳ ишканаларында, жол чарба департаменттеринде, илимий-изилдөө жана долбоорлоо-конструктордук иштерди аткарууга долбоордук институттарда, өндүрүштүк-технологиялык жана өндүрүштүк-башкарууга жол тейлѳѳ мекмелеринде иш алып барса болот

Кошумча маалымат алуу: Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,701 084 537,кафедра башчысы, saira-091@mail.ru

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна 705 819 446

Профили: «Суу менен камсыз кылуу жана саркынды сууларды агызуу»

Перспективасы: Суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды агызуу адистигинин инженерлеринин ролу жыл сайын таза суунун тартыштыгынын өсүшүнө, сууну тазалоонун заманбап системаларын киргизүүгө жана энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды иштеп чыгууга байланыштуу өсөт.

Суу менен камсыздоо тутуму бардык колдонуучуларды суу менен камсыз кылууга багытталган иш-чаралардын жыйындысы. Агынды сууларды агызып, аларды тазалоо тутумдарына жеткирүү үчүн дренаж тутуму бар. Ал эми саркынды сууларды чыгаруу — Бул колдонулган ысык жана муздак суунун агымы гана эмес, тазалоочу курулмаларга ташуу, андан кийин тазалоо жана утилдештирүү. «Суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды агызуу» адистигин алган жана ушул тутумдарды тейлеген адистер.

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар: Шаардык, райондук суу менен камсыздоо мекемелеринде, суу менен камсыз кылууну жѳндѳгѳн мекемелерде, илимий-изилдөө жана долбоорлоо-конструктордук иштерди аткарууга долбоордук институттарда,өндүрүштүк-технологиялык жана өндүрүштүк-башкарууга суу менен камсыз кылуу мекмелеринде иш алып барса болот.

Кошумча маалымат алуу:

Молдалиев Эгенберди Дуйшекеевич — 707 228 866, 772 228 866, egem666@mail, ru

Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,701 084 537, saira-091@mail.ru

Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна 705 819 446

Профили: «Транспорттук логистика»

 • Окуунун формасы күндүзгү, сырттан (дистанттык технологияны колдонуу менен)

  Окуунун мөөнөтү: 8 семестр (4 жыл)

  Адистикке тапшырууга талаптар: ЖРТ — 110 балл, кошумча — математика 60 тан жогору

  Контрактык негизде окууга төлөм: *23 100 сомдон жогору

  Бюджеттик орун:

  Перспективасы: Логистикалык борборлорду куруу-замандын талабы!

  Кайсыл уюмдарда иштөө мүмкүнчүлүгү бар: Логистикалык борборлордо, илимий-изилдөө жана долбоорлоо-институтттарында, эсептик-долбоордук иштерди аткарганда, уюштуруучулук башкаруу кызматтарын алып барса болот.

  Кошумча маалымат алуу: Оторова Сайрагүл Турсуновна-777 084 537,701 084 537,кафедра башчысы, saira-091@mail.ru

  Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна 705 819 446