Математикалык жана физикалык журналдарына жазылуу

Урматтуу окутуучулар жана студенттер! 2019-жылдын 12-ноябрынан 2022-жылдын 31-декабрына чейин Борбордук Азиядагы Америка университетинин китепканасы менен кызматташуунун негизинде, китепканалар үчүн электрондук маалымат. EIFL компаниясы, менен түзүлгөн келишим боюнча С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университенин Ж. Саалаев атындагы Илимий китепканасына «MSP» математикалык жана физикалык журналдарына жазылуу жүргүзүлдү. Бул ссылкалар https://msp.org/p, myiopscience.iop.org/signin аркылуу өтүп, көрүп, таанышып, колдонсоңуздар болот. Урматтуу окутуучулар жана студенттер! 2020-жылдын биринчи жарым жылдыгына С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Ж. Саалаев атындагы илимий китепканасы тарабынан мезгилдүү басылмаларга жазылуу жүргүзүлдү. Төмөндөгү газета-журналдар: Газеталар:
 1. Кут билим
 2. Кыргыз тил
 3. Кыргыз Туусу
 4. Эркин Тоо
 5. Теңир Тоо
 6. Тил жана маданият
 7. Кут билим сабак
 8. Супер Инфо
 9. В конце недели
 10. Слово Кыргызстана
Журналдар:
 1. Эл агартуу
 2. Мугалим
 3. Жетиген
 4. Русский язык и литература в школах Кыргызстана
 5. Главный бухгалтер
 6. Нормативные акты
 7. Педагогика
 8. Английский язык. Первое сентября
 9. Ветеринария
 10. Качество образования
Бул газета-журналдар № 1, 2, 3 окуу залдарында жайгашкан. Келип күндөлүк керектүү материалдардан пайдалаңыңыздар.