Корей тили борборунун натыйжалуу иш-чаралары

Корей тилин окуу, угуу, жазуу түрүндө өздөштүрүү, практикалык сааттарда корея элинин маданияты, тарыхы тууралуу маалыматтарга ээ боло алышат. Корей тилинин практикалык курсу:

 • Башталгыч корей тили
 • Улантуучу корей тил
 • Жогорку баскычтагы корей тили

Корей борборунда учурда жети жүздөн ашык китеп фонду бар. Баштапкы корей тили, балдар адабияты, энциклопедия, кыргызча-корейче, корейче-орусча, корейче-англисче ж. б адабияттар менен камсыз болгон.

 • 2009 — жылдан бери «Корей тили жана адабияты» адистигинде окуган студенттердин контракт акысыныны жарым пайызы спонсорлор тарабынан каржыланып келет.

 • Студенттер биргеликте ар жыл сайын Нарын облусунун эн кооз жерлерине барып эс алып келишет.
 • Корей борборунун студенттери маданий иш-чараларга активдүү катышып, Корей олкосүнүн маданиятын чагылдырып беришет.
 • 2008−2016 жылдар аралыгында «Корей тили жана адабияты» адистигинин бүтүрүүчулөрүнүн жалпы саны 15, окуп жаткандардын саны 4.
 • Корей тилинин баштапкы жана улантуу курсунда корей тилин үйрөнүүчүлөрдүн жалпы саны 40

 • 2009-жылы кышкы семестр үчүн студенттерди алмаштырып окутуу долбоорунун негизинде Санлин колледжинде Корей тили кафедрасынын студенти Токтомуш уулу Канат билим алып келди.

 • 2014-жылы кышкы семестр үчүн студенттерди алмаштырып окутуу долбоорунун негизинде Санлин колледжинде Корей тили кафедрасынын студенти Сатинбаев Эмир билим алып келди.

 • 2015 — жылы «Корей тили жана адабияты» адистигинин бутуруучусу Исакова Майрам «Корей тилинин мыкты адиси» аттуу эл аралык семинарга катышууга мүмкүнчүлүк алып, билим алып келди.