Магистратура, аспирантура жана докторантура бөлүмү

mms

bekboeva

Экономика илимдеринин доктору, профессордун милдетин аткаруучу

Бекбоева Махабат Амантуровна

Магистратура бакалавриаттын алкагындагы кеңири пайдубалдуу билим берүүнү, андан соң тереңдетилген, адистештирилген даярдыкты жана өз алдынча илимий ишти караштырган көп деңгээлдүү университеттик билим берүүнүн негизги конструкциясынын логикалык аякталышы болуп саналат.

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

ДОКТОРАНТУРА