Дюшекеев Кубанычбек Дооткулович

dootkulovichДюшекеев Кубанычбек 1960-жылы Ат-Башы районунун Кара-Суу айылында төрөлгөн. 1977-жылы ушул айылдагы орто мектепти аяктагандан кийин Фрунзедеги политехникалык институтуна механика-машина куруу факультетине кирип, аны «Машиналардын бекемдиги жана динамикасы» адистиги боюнча 1982-жылы артыкчылык менен бүткөн. 1982-жылдан 1996-жылга чейин ал Фрунзедеги политехникалык институтта эмгектенген. Алгач «Материалдардын каршылыгы» кафедрасында кенже илимий кызматкер, 1983−85 жылдары механика факультетинин комсомол уюмунун катчысы, 1986−1996- жылдары «Тамак -аш өндүрүшүнүн машиналары жана аппараттары» кафедрасынын ага мугалими кесибин аркалаган.

1988−91-жылдары Фрунзе политехникалык институтунун аспирантурасында «Деформациялануучу катуу нерселердин механикасы» адистиги боюнча окуйт жана 1993-жылы «Калыбын эске сактап калуучу материалдардын механикасын эксперименталдык- теориялык изилдөө» темасында кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргойт.

1996-жылы Нарын мамлекеттик университетинин түзүлгөндүгүнө байланыштуу Билим берүү министирлигинин чакыруусу менен ушул университетке келет.1996−97-жылы университетин окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. Ал тарабынан университеттеги адистиктердин баарысынын окуу пландары түзүлүп, окуу процесси жөнгө салынат. 1997- жылы элдин билим алууга ынтызар жаштардын ошол кездеги суроо- талаптарын аткаруу максатында «Маалыматты кайра иштетүүнүн автоматташтырылган системасы» адистигинин окуу програмасын иштеп чыгат жана ушул адистиктин керек экендигин министирликтин алдында далилдеп, 1998-жылдан баштап окутуп даярдоого уруксат алат. Анын демилгеси боюнча 1997-жылы «Айыл чарба өндүрүшү», 2001-жылы «Айлана-чөйрөнү коргоо», 2002-жылы «Физика» адистиктери ачылган.

1997−2006- жылдары агрардык-техникалык факультеттин деканы катарында эмгектенет. Ушул мезгилде анын түздөн-түз жетекчилиги менен факультеттин лабораториялык базасы түптөлөт. Тагыраак айтканда, «Жылуулук техникасы», Электр машиналары жана аппараттары", «Автомобилдердин конструкциясы», «Механика», «Физика», «Жалпы электротехника» окуу лабораториялары, «Калыбын эске сактап калуучу материалдардын механикасы» илимий лабораториясы түзүлгөн. Анын жетекчилиги менен жылуулук электр станциясынын, жел электр станциясынын, күн электр станциясынын иштөөчү макеттери жасалган жана окуу процессине киргизилген. 1998-жылы узак убакытка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Мин-Куш шаарчасындагы «Оргтехника» ишканасынан 6 станок, жана бир топ инструмент алып келип, механикалык мастерскаяны уюштурат.

2001-жылдан 2007 -жылга чейин Кубанычбек Дооткулович агрардык-техникалык факультеттин деканы болуп иштөө менен бирдикте университеттин илимий иштер боюнча проректору, илимий иштер жана аспирантура бөлүмүнүн жетекчиси да болуп иштеп келет. Анын демилгеси боюнча 2001-жылы университетте аспирантура ачылат жана ошол эле жылы алгачкы 5 аспирант окууга кабыл алынат. Андан бери университеттин аспирантурасын 35 киши аяктап, анын ичинен 6 аспирант илимий диссертацияларын ийгиликтүү жакташты. Ушул эле мезгилде университетте мамлекеттик заказ аркылуу аткарылуучу 6 темадагы илимий иштерди уюштурат.

Ал 2006−2010-жылдары Нарын мамлекеттик университетинин үзгүлтүксүз билим берүү факультетинин деканы болуп эмгектенет. Факультеттин документациясын тартипке келтирүүгө зор салымын кошот.

2010−2012-жылдары Агрардык-техникалык дисциплиналар кафедрасын жетектейт. Кафедрадагы лабораториялык базаны чыңдоого, методикалык-уюштуруу иштеринин денгээлин көтөрүүгө салымын кошот.

2013−14-жылдары Нарын мамлекеттик унивеситетинин окуу бөлүмүн жетектейт. Бул кызматында ал окуу процессин автоматташтыруу боюнча AVN программасын ишке киргизүү, жаңы стандарттагы окуу пландарынын ишке ашыруу боюнча көп эмгек жасайт.

Ар-кыл иштер менен алек болгонуна карабастан, өзүнүн багытындагы илимий изилдөөлөрүн да улантып келе жатат. Жогоруда айтылган «Калыбын эске сактап калуучу материалдардын механикасы» илимий лабораториясында анын жетекчилиги менен эксперименталдык илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Лабораторияда аспиранттары Чымырбаев Алымкул, Чоробек кызы Айзат менен бирдикте калыбын эске сактап калуучу материалдардан жасалган ийри устунчалардын механикалык касиеттерин, ушул эле материалдардын электр каршылыгынын өзгөрүш кубулушун, автомобилдин термостатында айтылган материалдардын колдонушу тууралуу изидөө өткөрүшөт. Изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын 2005-жылы Вологда (Россия), Алматы (Казахстан) шаарларында өткөн эл аралык илимий конференцияларда талкууга коюп, окумуштуулардын колдоосуна ээ болот.

Жаштарды тарбиялоодогу жетишкендиктери үчүн 2002-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү министирлигинин ардак грамотасы менен сыйланып, 2002-жылы билим берүүнүн отличниги намына татыктуу болгон, Нарын шаардык мамлекеттик администрациясынын, Нарын облусттук мамлекеттик администрациясынын грамоталары менен сыйланган.

Жарык көргөн илимий эмгектери:

 1. Прикладная теория эффекта памяти формы и их применение// Материалы семинара. -г. Новгород, 1989. -С. 98−99.
 2. О реактивных усилиях толстостенной трубы с памятью формы// Тезисы докладов республиканской конференции «Математическое моделирование и проблемы автоматизации.» АН Кирг.ССР.-г.Фрунзе, 1990.С.6.
 3. О влиянии ползучести на эффект памяти формы Ti-Ni сплава// Прогнозирование механического поведения материалов. Материалы ХУУ всесоюзного семинара «Актуальные проблемы прочности». Т.2.-г.Новгород, 1991. -С.112−114.
 4. Эффект памяти формы при определении реактивных усилий в растянутом стержне с пружиной// Проблемы прочности и сейсмостойкости энергетического оборудования: Материалы координационного совещания, 1−7 сентября 1989 г. -г. Фрунзе, 1989. -С.39
 5. О генерации напряжений в прямом стержне с памятью формы// Технологические задачи ползучести и сверхпластичности: Материалы П-всесоюзного семинара. Тезисы докладов. — Фрунзе, 1990. -С.49−50.
 6. Феноменологическая теория эффекта отрицательной ползучести// Проблемы прочности. -1991.№ 2. -С.44−48
 7. Изгиб и кручение брусьев из материалов с памятью формы (монография). Бишкек: Изд-во «Илим». 1992.-52 с.
 8. О закономерностях поведения материалов с памятью формы при термосиловом воздействии. (Монография). Бишкек: Изд-во «Илим», 1992. -50 с.
 9. Закономерности деформирования материалов при мартенситном превращении// Функционально -механические свойства сплавов с мартенситным механизмом не упругости: Материалы ХУУП Межреспубликанского семинара «Актуальные проблемы прочности «- г. Ухта, 1992. -С. 191−201.
 10. Деформация материала с эффектом памяти формы в интервале мартенситных превращений// Проблемы прочности. — 1992.-№ 12. -С. 57−62.
 11. Формовосстановление контактнодеформированного сплава с эффектом памяти формы// Сборник докладов I Российско-Американского семинара «Новые физические и математические принципы в компьютерном конструировании материалов с эффектом памяти формы. Свойства материалов и их применение». 13−17-ноября 1995 г. С.-Петербург 1995.-С.47−50.
 12. Изгиб консоли из материала с памятью формы// Сборник докладов I Российско-Американского семинара «Новые физические и математические принципы в компьютерном конструировании материалов с эффектом памяти формы. Свойства материалов и их применение». 13−17-ноября 1995 г. С.-Петербург 1995.-С.39−46.
 13. Влияние деформации ползучести на эффект памяти формы// Вестник Нарынского государственного университета.(Приложение к журналу «Наука и новые технологии»)-2000.-№ 1.-С.150−154.
 14. Изгиб балки с эффектом памяти формы с круглым поперечны сечением// Вестник Нарынского государственного университета.-г. Нарын 2001.-С.109−115.
 15. Реактивное усилие кольца с памятью формы// Материалы республиканской межвузовской научно-практической конференции «Проблемы образования и науки».- Нарын, 2001.-С. 22−26.
 16. Калыбын эске сактап калуучу материалдардын деформациялануусу жөнүндө// Вестник Нарынского государственного университета.-г. Нарын 2002.-С.-92−98.
 17. Определение остаточного прогиба кривого бруса при чистом изгибе// Вестник Нарынского государственного университета.-г. Нарын 2003.-С.-111−120.
 18. Установка для определения прогибов кривых брусьев при чистом изгибе// Материалы 3- научно-практической конференции «Проблемы образования и науки», посвященной 2200-летию Кыргызской государственности (24−25- мая 2003 г.)/ Нарын. гос. ун-т.Б:2004.-С. 205−210.
 19. Экспериментальное определение реактивных усилий кривого бруса круглого сечения, изготовленного из материала с памятью формы// Материалы республиканской научно-методической конференции, посвященной50-летию КНТУ им. И. Раззакова и 75 летию профессора Усубакунова Р.У./ Бишкек, ИЦ «Текник» КНТУ им. Раззакова, 2005-С.106−109
 20. Экспериментальное определение реактивных моментов кривого бруса круглого сечения с эффектом памяти формы// Актуальные проблемы механики и машиностроения: материалы Международной научной конференции/ Алматы: Изд-во «ЭВЕРО», 2005, том 1.-С.41−46.
 21. Реактивные усилия при изгибе прямого бруса с эффектом памяти формы// Известия ВУЗов.- 2004.-№ 5. -С.136−140
 22. Реактивное усилие стержня с эффектом памяти формы при растяжении// Известия ВУЗов.- 2004.-№ 5. -С.18- 21.
 23. Экспериментальное определение реактивных усилий кривого бруса, изготовленного из материала с памятью формы// Известия ВУЗов.- 2004.-№ 6. -С.24 -27.
 24. Чистый изгиб кривого бруса из материала с памятью формы// Известия ВУЗов.- 2005.-№ 2. -С.122 — 134.
 25. Реактивное усилие прямого бруса с эффектом памяти формы// XLIV Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» / Вологда, 2005, — С. 171
 26. Реактивное усилие титано-никелевой проволоки// XLIV Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» / Вологда, 2005, — С. 172
 27. Экспериментальное определение реактивных моментов кривого бруса с эффектом памяти формы// XLIV Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» / Вологда, 005, — С. 173
 28. Реактивное усилие проволоки из никелида титана при активном нагружении// Известия ВУЗов.—№ 4. -С. 32 — 38
 29. Чистый изгиб кривого бруса из материала с памятью формы// Механика композиционных материалов и конструкций. — январь-март 2006, том 12, № 1. -С. 27−43.
 30. Реактивное усилие винтовой пружины. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти академика М.Я.Леонова. 14−15 сентября 2012 г. Бишкек.
 31. К опрелению касательных напряжений в виновых пружинах. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти академика М.Я.Леонова. 14−15 сентября 2012 г. Бишкек.
 32. Определение крутящего момента в сечении винтовой пружины. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти академика М.Я.Леонова. 14−15 сентября 2012 г. Бишкек.

Сертификаттары:

 • «ЖОЖдордун инновациялык ишмердүүлүгүндөгү аралыктан билим берүүнүн технологиясы» Нарын. 2013
 • «Стратегическое планирование» 16 часовой тренинг. Нарын. 2013
 • «Развитие критического мышления в вузе». Нарын. 2005
 • «Улучшение управления и прозрачности в Вузах КР». Бишкек. 2007
 • «Оптимальная модель качества высшего образования для КР с учетом международного опыты». Нарын. 2007
 • «Трениг для тренингов». Нарын. 2010
 • «Болонский процесс. Кредитные технологии». Нарын. 2011
 • «Билим сапаттын баалоо». Нарын. 2011
 • «Прозрачность бюджетного процесса в КР». Нарын. 2005
 • «КР жогорку кесиптик билим берүүнүн эки денгээлдүү түзүмү». Бишкек. 2012
 • «Horizon 2020- The EU Framework Programme for Research and Innovation». Naryn. 2014.

Сыйлыктары:

 • «За активное участие и достигнутые успехи в Первом конкурсе — смотре художественной самодеятельности студентов» ардак грамота 1998
 • КР билим берүү жана илим министрлиги грамотасы 1999
 • КР «Эл агартуу» наамы 2001
 • НМУнун 10-жылдыгына карата ардак грамота 2006
 • «К дню работников социальной защитыи профсоюзов КР» ардак грамота 2006
 • Эмгек китепчесине жазылуу менен ректордун алкышы 2010
 • Окутуучу-професор курамына тренинг өткөрүүдөгү компенттүүлүгү үчүн ардак грамота 2013
 • Техникалык коллдеждин ардак грамотасы 2013
 • Диплом «КР жогорку окуу жайлары үчүн компетентүүлүк мамиленин негизинде түзүлгөн билим берүү программаларынын эн мыкты инновациалык окуу-методикалык комплекси» 2011
 • Ардак грамота НМУ .1996