Профессордук-окутуучулук курам

Бекежанов Мукан Арыстанкулович

Мамбетова Махабат Кенжебаевна

Мамытбеков Басылбек Токтобекович

Чымылдаков Эмилбек Назарбекович

Шааева Толгонай Нурпайысовна

Өмүрзаков Кубан Токтогулович