Бухгалтердик эсеп, каржы жана туризм кафедрасы

Кафедра башчысы: э. и. к., профессордун м.а., Нуралиева Назгүл Молдалиевна

Е-mail: n_nuralieva@mail.ru

" Бухгалтердик эсеп, каржы жана туризм" кафедрасынын тарыхы

Кыргызстандын, анын ичинен тоолуу Нарын регионунда экономиканы алга жылдырууга чоң салым кошуу жана региондогу жаштарды азыркы заманга ылайык керектүү адистердиктерге тартуу максатында Нарын Мамлекеттик Университетинде 1996-жылы «Экономика» кафедрасы уюшулган.

1997-жылы ректордун приказы менен «Экономика, бизнес жана башкаруу факультетинде» «Бухгалтердик эсеп жана менеджмент», «Финансы жана кредит» кафедралары түзүлгөн. 2006-жылы факультет «Информациялык технологиялар, экономика жана башкаруу» факультети болуп кайра түзүлүп ,"Экономика жана салык салуу" кафедрасы ачылган.

2010-жылдын 25-июнунда ректордун № 01−12/82 буйругу менен «Экономика, бизнес жана башкаруу» факультети кайрадан түзүлүп, «Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент» кафедрасы ишин ийгиликтүү улантып, студенттердин билимин чыңдоого өз ишин арнап келген.

Азыркы кезде кафедрада Болон процессинин принциптерин ишке ашыруу үчүн «Бухгалтердик эсеп», «Менеджмент», «Каржы жана насыя» адистиктери боюнча специалистерди, бакалавриат жана магистратура деңгээли боюнча күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө билим берилүүдө.

580 100 «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит» кесибин алгандар ар түрдүү менчиктеги өнөр жай ишканаларында жана уюмдарда бухгалтер, кассир, экономист, аудитор ж.б.жумуштарда иштей алышат. Бухгалтердик квалификация, эсеп-кысаптын азыркы мезгилдеги Эл аралык стандартка жооп берүү менен, бардык эсеп-кысапты мыйзамдын жана нормативдүү материалдардын негизинде так жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Бухгалтерлер ар дайым өзүнүн билимин жогорулатып, дүйнөдөгү эсеп-кысаптагы өзгөртүүлөрдү жана жаңыланууларды билип, практика жүзүндө пайдаланып келишет.

Бүгүнкү күндө кафедрада жогорку квалификациялуу, компетенттүү окутуучулар эмгектенип келет.

Кафедранын максаты:

Дүйнөдөгү атактуу өсүп-өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп, жаңыча ой жүгүртүү, мыкты инсандарды жаратуу иши менен, билимди тереңдетүү, сапаттуу билим берүү.

Кафедра түзүлгөндөн бери төмөндөгүдөй жетишкендиктер менен көрсөткүчтөр байкалды:

  • Адистердин билими эл аралык стандарттарга жана квалификациялык талаптарга дал келиши;
  • Билим берүүдө окутуучулардын инновациялык методдорду колдонушу;
  • Студенттер үчүн заманбап жаны технологиялардын колдонулушу;
  • Окутуучулар жана студенттердин чет өлкөлөрдө академиялык мобилдүүлүк боюнча кеңири тажрыйба алмашуусу;
  • Региондук деӊгээлде эл-чарбасынын маанилүү көйгөйлөрүн чечүү үчүн топтолгон чоӊ илимий жана окуу-методикалык потенциал боюнча кафедра лидерлик орундарды ээлеп туруусу.

АДИСТИКТЕР ЖАНА ОКУТУУ БАГЫТТАРЫ
Кафедра төмөндөгүдөй багытта бакалаврларды даярдайт:
«Экономика» (бакалавриат)
-580 100 «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит»
-580 100 «Каржы жана насыя»

-600 200 «Туризм»

ООП 580 100 «Экономика», профиль подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ООП 580 100 «Экономика», профиль подготовки Финансы и кредит

Кафедра жѳнүндѳ презентация

Кафедранын илимий-изилдөө иштери

Кафедранын окуу-методикалык иштери

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы

Эл аралык байланыштар