Экономика, финансы жана туризм кафедрасы

Туризм дүйнөдөгү эң кирешелүү тармактардын бири

Дүйнөдөгү атактуу өсүп-өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп, жаңыча ой жүгүртүү, мыкты инсандарды жаратуу иши менен, билимди тереңдетүү, сапаттуу билим берүү.
Кафедра башчысы: э. и. к., профессордун м.а., Нуралиева Назгүл Молдалиевна

Е-mail: n_nuralieva@mail.ru

Профили: Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит

Окуунун формасы Күндүзгү, сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуунун мөөнөтү Күндузгу окуу формасы -4 жыл Сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен) — 5 жыл

Адистикке тапшырууга талаптар Жалпы республикалык тестирлөөдөн 110 балл, кошумча тест математикадан -60 балл алыш керек

Контрактык негизде окууга төлөм Күндүзгү окуу формасында 1-жылы — 21 000 сом, 2- жылы — 23 100 сом, 3-жылы-23 520, 4-жылы-

24 150.

Сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен) формасында 1-жылы — 19 000 сом, 2-жылы — 20 900 сом, 3-жылы-21 280, 4-жылы-21 850.

Аккредитация 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун Жок

Перспективасы Жеке жана юридикалык ишкана ачуу менен ишкердик кылат. Магистратура, аспирантурада окуусун улантуу менен илимий ишин өркүндөтөт

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Мекеме-ишканалардын бухгалтериясында. Башкаруу органдарында экономист-аналитик; Эсептөө палатасы; Финансылык полиция; Социалдык фонд; Статистика кызматы; Аудитордук фирмаларда.

Кошумча маалымат алуу: Исраилов Э.М. -701 569 956 Ырыскелдиева А.К.-708 707 045 Нуралиева Н.М.- 707 857 482

Профили: Финансы жана кредит

Окуунун формасы Күндүзгү, сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен)

Окуунун мөөнөтү Күндузгу окуу формасы -4 жыл Сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен) — 5 жыл

Адистикке тапшырууга талаптар Жалпы республикалык тестирлөөдөн 110 балл, кошумча тест математикадан -60 балл алыш керек

Контрактык негизде окууга төлөм Күндүзгү окуу формасында 1-жылы — 21 000 сом, 2- жылы — 23 100 сом, 3-жылы-23 520, 4-жылы-24 150.

Сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен) формасында 1-жылы — 19 000 сом, 2-жылы — 20 900 сом, 3-жылы-21 280, 4-жылы-21 850.

Аккредитация 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун Жок

Перспективасы Жеке жана юридикалык ишкана ачуу менен ишкердик кылат. Магистратура, аспирантурада окуусун улантуу менен илимий ишин өркүндөтөт

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Финансы-кредиттик мекемелерде; Салык, таможня кызматында; Мекеме-ишканаларда экономист; Башкаруу органдарында экономист-аналитик; Эсептөө палатасы; Финансылык полиция; Социалдык фонд; Статистика кызматы

Кошумча маалымат алуу: Исраилов Э.М. -701 569 956 Ырыскелдиева А.К.-708 707 045 Нуралиева Н.М.- 707 857 482