Чет тилдер кафедрасы

Кафедра башчысы филология илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу Айдаралиева Айнура Сабыровна

Герман тилдер кафедрасы университеттин алгачкы кафедраларынын бири. Бул кафедра 1996-жылы «Тилдер кафедрасы» болуп түзүлүп, курамына Англис тили жана адабияты, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты адистиктери кирген. 1998-жылы «филология факультети» түзүлүп, англис тили жана адабияты кафедрасы болгон жана кафедра башчысы-Чоробаева Н. А иштеген. 2001-жылы «чет тилдер факультети» болуп аталып, курамына эки кафедра кирген: 1. Англис тили жана адабияты кафедрасы 2. Чет тилдерин окутуунун методикасы кафедрасы. 2010-жылы кайрадан «Филология факультети» болуп, чет тилдер кафедрасынын курамында төмөнкүдөй адистиктер жана борборлор болгон. vАнглис тили жана адабияты адистиги vКытай тили vАраб тили vКорей тили Тил үйрөнүү борборлору дагы ачылган: 1. Кытай тилин окутуу борбору 2. Корей тилин окутуу борбору 3. Араб тилин окутуу борбору 4. Англис тилин окутуу борбору 5. Араб тилин окутуу борбору 6. Түрк тилин окутуу борбору Профессорлук-окутуучулук жамааты 21 адамды түзөт. Алардын ичинен 2 доцент, 5 улук окутуучу, 11 окутуучу, 1 лаборант, 4 волонтер эмгектенет. Кафедра окуу процесстеринен тышкары окуу-методикалык, илимий изилдөө иштерин жүргүзүп, маданий-массалык, коомдук иштерге активдүү катышат. 2001-жылы май айында кафедранын мүчөсү Н. А. Чоробаева «Орус, кыргыз жана англис тилдериндеги зат атоочту салыштырма типологиялык жактан изилдөө» аттуу кандидаттык диссертациясын Илимдер Академиясынын академиги, доктор, профессор Сыдыков Жеңиш Кадыралиевичтин жетекчилиги астында жактаган. 2007-жылы окутуучу Ж. Б. Эгимбаева «ЖОЖдагы техникалык кесиптеги студенттердин гуманитардык билимдерге баалуулук мамилесин калыптандырууда дидактикалык шарттар» деген темада доктор, профессор А. Алымбековдун жетекчилиги менен кандидаттык диссертациясын жактаган. 2008-жылдан тартып Ж. Баласагын атындагы КМУУнун профессору, филология илимдеринин доктору Токоев Таалайбек Токтосуновичтин илимий консультанттыгы менен «Т. Касымбековдун „Сынган кылыч“ романындагы татаал сүйлөмдөрүн орус жана англис тилдерине которулушунун өзгөчөлүктөрү» деген темада докторлук диссертациялык изилдөөнүн үстүндө иш алып барууда. Азыркы учурда кафедранын дагы окутуучусу; А. С. Айдаралиева кандидаттык дисертациясын жактоо алдында турат. 1996−2010-жылдардын аралыгында 1700 бүтүрүүчү «англис тили жана адабияты «деген адистикти алып чыгышкан. Анын ичинен 8 бүтүрүүчү АКШда эмгектенишет. Мындан сырткары 11 студент Кытай, Корея, Польша, Германия, Казакстан мамлекеттеринде 1 айдан 1 жылга чейинки стажировкалардан өтүп келишкен. Азыркы учурда көпчүлүгү эл аралык уюмдарда (ПРООН, Хельветас, АКОК, ОБСЕ), республиканын ар кайсы региондорундагы мектептерде кызмат өтөшүүдө.2014−2015- окуу жылында тилдер кафедрасы аты герман тилдер кафедрасы болуп аталып калды.

Кафедрага төмөндөгү: «Америка таануу борбору», «немис тили борбору» бекитилип берилген.
Кафедрадагы илимдин кандидаттары:
Чоробаева Нарынкул Абдыкалыковна
Айдаралиева Айнура Сабыровна

«Шекспир театры»

1998-жылы А-1−97 группасынын жана окутуучу Боогачиева Г. М. тарабынан түзүлгөн. Бул театрды герман тилдер кафедрасынын окутуучусу Мамбеталиева Айзада жетектейт. Театрга таланттуу, активдүү студенттер тандалат. В. Шекспирдин «Король Лир» сценкасын коюу менен өзүнүн ишин баштаган. А-1−97 группасы өздөрүнүн талантын жана активдүүлүгүн көрсөтүшкөн. 1999-жылы А-1−2-98 группалары «Ромео жана Джульетта» сценкасын коюшкан. Тилдердин фестивалына карата 2008-жылы А-1,2−04 группалары «12-чи түн» комедиясын коюшкан. Театр азыр дагы ишин улантып келе жатат.

«Куурчак театры»

Бул театр 2005-жылы сентябрда түзүлгѳн. Театрды Жапарова Космира жетектейт. Театрга 1-курстун студенттери тандалат. Театрдын максаты университеттин сциалдык-маданий, илимий ишмердүүлүгүнѳ тартуу жана чет тилин үйрѳнүүгѳ кызыгуусун арттыруу менен сѳз байлыгын кѳбѳйтүү, аны күнүмдүк турмушунда колдоно билүүсүнѳ кѳмѳк кѳрсѳтүү болуп эсептелет. Театр «Кар канышасы», «Винни Пух», «Кулчу кыз» аттуу жомокторду англис тилинде университеттин студенттерине тартуулап келе жатат. Куурчактарды жана аларга даярдалган костюмдарды, кийимдерди студенттер ѳз колдору менен даярдашат.

«Орус театры»

Бул театр 2003 -жылы студенттер жана окутуучулар тарабынан ачылган. Бул театрды М. У Абдыразакова жетектейт. Университеттин деңгээлинде жакшы жетишкендиктерди көрсөтүштү. Театр биринчи жолу А.С. Пушкиндин туулган күнүнө арнап «Моцарт жана Сальери» пьесасын коюу менен башталган. Мындан сырткары бул кечеде студенттер ыр окушкан, ырдашкан.

Экинчи жолу А-1−2-03 группасы тарабынан байыркы грек мифи «Фаэтон» жана этюдду кѳрсѳтүшкѳн. Бардык пьесалар биринчи студенттер менен бирдикте талкууланып, анан сценарийи жазылат.

Поэзия клубу

1999-жылы уюшулган. Алгач кѳркѳм окуу менен башталган. Студенттер жана мугалимдер ѳздѳрүнүн кѳргѳзмѳлѳрүн, акындардын чыгармалары кѳркѳм окуу менен коштолуп келген. 2004-жылдан бери чет тилдер адистигиндеги студенттердин арасынан чыккан жаш таланттардын ырларын угуу, талкуу кылып, поэзия кечеси ѳткѳрүлүп турат. Поэзия кечесине сыйлуу маданий кызматкерлер, белгилүү инсандар келип турушат.

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы

Өздук билимин жогорулатуу иштери

Окуу-методикалык жана илимий-изилдоо иштери

Тарбиялык-уюштуруучулук иштери

Студенттердин жетишкендиктери