Кафедранын ишмердүүлүгү

  • «Өмүр коопсуздугу» лабораториясынын ачылышы болуп өттү.

  • С. Нааматов атындагы Нарын Мамлекеттик университетинин Педагогика факультетинин «Табигый-илимдик билим берүү» кафедрасы тарабынан 2017-жылдын 16 февралында «Япониядагы токой чарбалар жана көйгөйлөр» деп аталган чакан илимий иш чара өткөрүлдү.

Өтүлгөн иш чарага атайын Бишкек шаарынан волонтер Ивасаки Ясуко келип өзүнүн илимий иштери менен келип окутуучуларды жана студенттерди таныштырып кетти.
Иш чарага факультеттин деканы Э.О. Бектурова, окуу бөлүмү боюнча декандын орун басары Ш. Султаналиева, Нарын шаарындагы ботаникалык бакчанын башчысы М. Орозобаев жана кафедранын жалпы жамааты б.и.к., доцент Ибраева Н. И, х.и.к., доцент Турдалиев И.К., м.и.к., доценттин м.а. Кыдыралиев К. К, ага окутуучу Такырбашова З. К, Омурова К. О, окутуучу Жусупбекова А. Т, Султакаева Н. М, Малбаева Г, биринчи жана экинчи курстун студенттери катышышты.
Ясуко абдан маанилүү мааламаттар менен тааныштырып өттү, эң кызыктуусу Ясуко кыргыз тилинде сүйлөп өзүнүн оюн толук түшүндүрүп бере алды.
Иш чаранын аягында суроо, жооп жана пикир алмашуулар болду.

Иш чараны уюштурган
Табигый-илимдик билим берүү кафедрасынын
башчысы б.и.к., доцент Н.И. Ибраева
Презентация Ивасаки Ясуко