Табигый- илимдик дисциплиналар кафедрасы

ибраеваКафедра башчысы биология илимдеринин кандидаты., доцент
Ибраева Назгуль Илиязовна

Химия жана биология адистиктери 1999-жылы ачылып, ошол жылдан бүгүнкү күнгө чейин Республикага керектүү жогорку билимге ээ болгон химик, биолог окутуучуларды жана мугалимдерди даярдайт.

Бүгүнкү күндө кафедра даярдаган кадрлар Нарын облусунан сырткары Республикабыздын баардык жерлеринде агартуу системасында жана башка тармактарда ийгиликтүү эмгектенишүүдө.Табигый илим берүү багытындагы адистиктерге 15 бюджеттик орун бөлүнгөн. Бул багытта окуган студенттер 2-курсту бутуп жатканда өз каалоолору менен химия, биология, география адистигинин бирөөсүн тандап, 3-курстан баштап тандалган адистиги боюнча (мисалы: химик, же биолог, же географ болуп) билим алып бүтөт, ошол адистиктин кесибине ээ болот. Андан кийин магистратураны (окуу мөөнөтү 2 жыл) окушат.

Химик жана биология адистигинде ээ болгондор мугалимдик кесиптен сырткары: илим изилдөө институттарында, жогорку окуу жайларда, экологиялык багыттагы иштерде, ооруканалардагы ооруунун диагноздорун аныктоочу биохимиялык лабораторияда, санэпидемиялык жана ветеринариялык кызматтагы анализди жүргүзүүчү лабораторияда иштей алышат, өзгөчө, химия адистигин бүткөндөр кийинки убактарда бажы (таможня) кызматында иштей башташты. Себеби, кандай гана продукт- материал болбосун химиялык анализден өтмөйүнчө пайдаланууга уруксат берилбейт.

Кафедрада;

3 илимдин кандидаты, 2 ага окутуучу, 1 окутуучу жана 1 ага лаборант эмгектенет.

кафедра

Кафедрада студенттерди илимий иштерге тартуу жана илимий баяндамалардын, студенттин өздүк тапшырмаларынын конкурстары өткөрүлүп турат. Конкурстан женген студент университет тарабынан өткөрүлгөн Студенттик илимий конференцияга катышат. Конференцияда татыктуу орундарды алган студенттер акчалай сыйлыка жана жеңүүчү деген Ардак грамотага ээ болот.


Кафедранын ишмердүүлүгү

Профессордук-окутуучулук курам