Маалыматтык технологиялар кафедрасы

Маалыматтык технологиялар кафедрасында төмөнкү багыттагы адистерди даярдайт:
 • 552 800- Информатика жана эсептөө техникасы (техника жана технология бакалавры).
 • 2204-компьютерлерди оңдоо жана техникалык кызмат көрсөтүү (квалификациясы -техник) (колледж).

Кафедранын материалдык базасы

 • Окутууда заманбап технологияларды колдонуп, сабак ѳтүү кабинети
 • Компьютердик лаборатория
 • Интернет

Ажыбаев Д.М. чет өлкөдө стажировкада

Биздин дарек:

 • Нарын шаары Ленин көчөсү127
 • С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети
 • Агрардык техникалык факультети
 • МТ кафедрасы
 • Телефон: (+996 3522) 6−01−41
 • Факс: (+996 3522) 5−08−14
 • nsu.kg,
 • Веб. стр.:http://kit.nsu.kg/