Агрардык — техникалык факультети

Көп тармактуу адистерди даярдайт

Агрардык-техникалык факультет 1997-жылы 29-сентябрда Нарын мамлекеттик университетинин ректорунун № 54 буйругу менен түзүлгөн. Азыркы учурда «Электр чордондору», «Жол кыймылын уюштуруу жана анын коопсуздугу», «Экология жана жаратылышты пайдалануу» жана «Информатика жана эсептөө техникасы», «Медицинадагы информатика», «Экономикадагы колдонмо информатика»
багыттары боюнча студенттер күндүзгү жана сырттан окуу (дистанттык) окуу процесси жүргүзүлүүдө.
Агрардык-техникалык факультетте бүгүнкү күнү үч кафедра иш алып барууда:
  • «Агрардык жана технологиялык дисциплиналар» кафедрасы;
  • «Маалыматтык технологиялар» кафедрасы.
  • «Техникалык дисциплиналар кафедрасы»
Бүгүнкү күндө факультетте 39 профессор-окутуучу эмгектенет, анын ичинен 1 профессор, 12 илимдердин кандидаты, 6 ага окутуучу, 11 окутуучу, 2 окуу мастери, 1 инженер-программист.
Факультеттин деканы: техника илимдеринин кандидаты, доцент Молдалиев Эгенберди Дуйшекеевич

байланыш